• Print
  • Bookmark and Share

Døgnvagt 2

Døgnvagten afskaffes

Årgang 2006, nr. 2, Døgnvagt 2

Døgnvagten bliver erstattet af fast vagt, efter at Arbejdstilsynet krævede, at arbejdet på fødeafdelingerne I Holbæk og Slagelse skulle organiseres anderledes. Ledelsen og medarbejderne er landet på en løsning med både fordele og...[mere]

Døgnvagter passer til fødsler

Årgang 2006, nr. 2, Døgnvagt 2

Døgnvagter kan være med til at sikre kontinuiteten i arbejdet og omsorgen for den gravide samtidig med, at de fremmer det psykiske arbejdsmiljø. Men de kan blive en belastning for både økonomien og arbejdsmiljøet, hvis de ikke...[mere]

Tilkald i døgnvagter

Årgang 2006, nr. 2, Døgnvagt 2

En landsdækkende undersøgelse af hvor meget og hvornår jordemødre er kaldt i døgnvagterne, viser store udsving. Der er ikke nødvendigvis sammenfald mellem fødestedets størrelse og belastningen i vagterne. Jordemoderforeningen...[mere]

TEMA: Tilkald i døgnvagt

Årgang 2006, nr. 2, Døgnvagt 2

De fleste fødesteder bruger døgnvagter for at få arbejdet til at hænge sammen. En undersøgelse viser, at belastningen i vagterne er meget forskellig fra sted til sted. [mere]