• Print
  • Bookmark and Share

Tema

Alle

NJF Kongres: Tunge løft øger risikoen for abort

Årgang 2013, Nr. 7/8, NJF Kongres 2013

Et dansk studie indikerer, at Arbejdstilsynets anbefalinger om, hvor meget og hvor tungt gravide må løfte, kan præciseres.[mere]

NFJ Kongres: Teori og praksis skal hænge sammen

Årgang 2013, Nr. 7/8, NJF Kongres 2013

En af de udfordringer, som jordemoderuddannelsen i Danmark har stået overfor de seneste år, er et stigende antal studerende, der forlader uddannelsen. – Frafaldet er stagneret de sidste to år, men som det er nu, kan vi se, at...[mere]

NFJ Kongres: Den latente fase

Årgang 2013, Nr. 7/8, NJF Kongres 2013

En lang latensperiode kan have sammenhæng med en forøget risiko for kejsersnit ligesom det kan påvirke kvindens behov under fødslens samt hendes oplevelse af den.[mere]

Minprostin og misoprostol

Årgang 2013, Nr. 6, Misoprostol

Hvorfor anbefaler fødselslægerne at bruge misoprostol, når der allerede findes et præparat på markedet, der er registreret til igangsættelse af fødsler? Tidsskrift for Jordemødre har bedt fortalere og modstandere af at bruge...[mere]

Misoprostol - et peroralt alternativ til Minprostin

Årgang 2013, Nr. 6, Misoprostol

Om forfatterne Lars Høj, overlæge, gynækologisk/obstetrisk afd., Sygehus Vendsyssel Misan Stehouwer, afdelingsjordemoder, fødeafdelingen, ÅUH, Skejby Rikke Bek Helmig, overlæge, gynækologisk/ obstetrisk afd., ÅUH, Skejby Mette...[mere]

Misoprostol - er det nu så sikkert og effektivt?

Årgang 2013, Nr. 6, Misoprostol

Om forfatterne Eva Rydahl, lektor i jordemoderkundskab, cand. scient.san Jette Aaroe Clausen, lektor i jordemoderkundskab, MHH, ph.d. Begge ansat på Professionshøjskolen MetropolPatientsikkerhed, indberetning af bivirkninger,...[mere]

"Man normaliserer noget, der i princippet er farligt"

Årgang 2013, Nr. 6, Misoprostol

Patientombuddet ser kun toppen af isbjerget, når de modtager indberetninger af utilsigtede hændelser. Der kan være mange årsager til, at hændelser ikke rapporteres – for eksempel at vi bliver blinde overfor dem. Og det er skidt,...[mere]

Import af misoprostol

Årgang 2013, Nr. 6, Misoprostol

Sundhedsstyrelsen har givet udleveringstilladelse til et importeret præparat, der matcher de misoprostolpræparater, som sygehusapoteker producerer. Argumentet for tilladelse er, at man mangler et præparat, der kan tages pr os.[mere]

Sygehusapoteker producerer mod intention i loven

Årgang 2013, Nr. 6, Misoprostol

Sundhedsministeren overvejer at ændre loven, så sygehusapoteker ikke længere kan masseproducere misoprostol til igangsættelse af fødsler. Fødeafdelingerne kan i stedet få tilladelse fra Sundhedsstyrelsen til at bruge et...[mere]

Information til de gravide

Årgang 2013, Nr. 6, Misoprostol

Informationspligten er skærpet, når der bruges lægemidler uden for indikationsområdet. Sundhedsstyrelsen vurderer, at det betyder, at gravide skal informeres om, at misoprostol ikke er godkendt til igangsættelse af fødsler.[mere]

Lægemiddelfirma skal analysere misoprostol

Årgang 2013, Nr. 6, Misoprostol

Lægemiddelfirma er blevet pålagt at registrere og analysere bivirkninger ved misoprostol ud fra danske og internationale indberetninger af bivirkninger.[mere]

Misomodning

Årgang 2013, Nr. 6, Misoprostol

På Rigshospitalet får de gravide tilbud om at få en ”modningspille”, når de er gået elleve dage over termin. Halvdelen kan nøjes med den ene dosis. Samtidig falder antallet af førstegangsfødende, der ender med kejsersnit efter...[mere]

KJO: Egner du dig til at være kendt?

Årgang 2013, Nr. 5, Er du klar til kendthed?

At arbejde som kendt jordemoder kræver, at man trives med lange stræk med rådighed. Og at familien er indstillet på, at mor måske skal på arbejde.[mere]

KJO: “Lige nu handler det om at få lavet en god aftale”

Årgang 2013, Nr. 5, Er du klar til kendthed?

Der har været stor søgning til at arbejde som kendt jordemoder i Viborg. Flest ansøgere er fra eksterne ansøgere. Men før de springer ud som kendte, skal der indgås en lokal aftale om deres løn- og arbejdsforhold.[mere]

Viser resultater 127 til 140 ud af 359