• Print
  • Bookmark and Share

Tema

Alle

Vægtskålen er tippet

Årgang 2015, nr. 1, Forebyggelse af bristninger

Brugen af epsiotomi er gået op, mens tallet for sphincterrupturer er faldet på fødeafdelingen ved Herlev Hospital, efter at HOPE blev indført.[mere]

National indsats

Årgang 2015, nr. 1, Forebyggelse af bristninger

Alle fødeafdelinger har særlig opmærksomhed på forebyggelse af alvorlige bristninger. Tidsskriftet har efterlyst korte beretninger om de indsatser, der finder sted, og har (efter en kort frist) fået tilbagemeldinger fra følgende...[mere]

ICM 2014: 2015 - og hvad så?

Årgang 2014, Nr. 7, ICM kongres 2014

FN’s mål for nedbringelse af mødre- og børnedødelighed ser ikke ud til at blive opfyldt inden 2015. Men verdens lande er på vej, og verdenssamfundet høster viden fra de fremskridt, der hidtil er opnået.[mere]

ICM 2014: Alvor og direkte injicerbar livsglæde

ICM kongres 2014, Årgang 2014, Nr. 7

En verdenskongres for jordemødre er både fest, farver, fag og fællesskab. En af de danske jordemødre, der deltog i kongressen i Prag, tog for sig af det hele og beretter om sine oplevelser.[mere]

Hospice i mors liv

Årgang 2014, Nr. 6, Det atypiske valg

Kvinder, der vælger abort fra, selv om de venter et barn, der sandsynligvis ikke vil være levedygtigt efter fødslen, får tilbud om at blive tilknyttet et team af jordemødre på Aarhus Universitetshospital, Skejby. Ønsket om at...[mere]

Retten til et anderledes barn

Årgang 2014, Nr. 6, Det atypiske valg

Ikke alle vælger abort, når prænatale undersøgelser viser, at barnet enten ikke er levedygtigt eller vil blive født til et kort liv. Afsnit Y3 satte fokus på de overvejelser og erfaringer, som forældre har fra mødet med fagfolk.[mere]

Vi gjorde, hvad vi kunne!

Årgang 2014, Nr. 6, Det atypiske valg

Dorthe Lærke Espegren og hendes mand fik tid til at mærke efter, hvad der ville være den mindst smertelige løsning, og for dem var det at få datteren Johanne på trods af trisomi 13-diagnosen. En beslutning, der var helt deres...[mere]

Ingen hørte Mettes nødråb

Årgang 2013, nr. 12, Sårbare gravide

I ni måneder følte hun sig nærmest ignoreret af både egen læge og skiftende jordemødre, selv om hun allerede midt i graviditeten oplevede massive psykiske udfordringer. Efter fødslen overhørte sundhedsplejersken også de desperate...[mere]

Fortæl din historie og vi kan hjælpe dig

Årgang 2013, nr. 12, Sårbare gravide

Kan man screene sig til mere målrettet og individuel tilpasset svangreomsorg? Det skal et projekt i Hjørring Kommune og på Sygehus Vendsyssel undersøge.[mere]

Betragt rummet som et redskab

Årgang 2013, Nr. 11, Jordemødre og sygehusbyggeri

Sygehusbyggerier for milliarder er under projektering. Det giver en enestående mulighed for at indrette efter brugernes behov. Men hvordan griber man det an? Hvordan fremtidssikrer man de store byggerier?[mere]

Jordemoderstuderende bygger huse

Årgang 2013, Nr. 11, Jordemødre og sygehusbyggeri

Sundhedsfaglige og tekniske uddannelser er gået sammen i et uddannelses-arrangement på UCN i Aalborg, hvor innovation og entreprenørskab er i fokus.[mere]

Kampen om fødslerne

Årgang 2013, Nr. 11, Jordemødre i Østeuropa

Mens jordemødre i Central- og Østeuropa på forskellig vis kæmper med og mod myndighederne, er det op til de gravide at kæmpe for retten til selv at bestemme, hvor og hvordan de vil føde. I Ungarn har en kvinde ført sin sag for...[mere]

Jordemødre på slagmarken

Årgang 2013, Nr. 11, Jordemødre i Østeuropa

Overalt i Central- og Østeuropa må jordemødre på barrikaderne, sommetider for overhovedet at få lov til at lave deres arbejde. Men hvor forskelligt kampen tager sig ud fra land til land, fremstod tydeligt på en rejse rundt i...[mere]

Et rum fuldt af forståelse

Årgang 2013, nr. 10, Ovenpå sorgen

For de fleste kvinder, der har mistet et spædbarn, er det utænkeligt at gå til efterfødselsgymnastik på normale vilkår, selv om man måske godt kan have brug for det rent fysisk. Mange bliver nemlig hurtigt gravide igen. Derfor...[mere]

Viser resultater 99 til 112 ud af 359