• Print
  • Bookmark and Share

Tema

Alle

Norden mødte verden

Årgang 2016, nr. 5, NJF kongres 2016

Norden mødte verden, da Nordisk Jordmorforbunds kongres åbnede i Gøteborg i midten af maj, hvor formanden for ICM og dermed verdens jordemødre, Frances Day-Stirk, holdt åbningstalen. [mere]

"Vi skal arbejde med kvinderne i et livsperspektiv"

Årgang 2016, nr. 5, NJF kongres 2016

Jordemødrene har fælles udfordringer i de nordiske lande. De nordiske jordemødres formand har et mål. Jordemødre skal arbejde politisk for at nå bedre forhold for kvinderne og for jordemødrene. [mere]

"Hvad vil de sige om os i fremtiden?"

Årgang 2016, nr. 5, NJF kongres 2016

Hvorfor gør vi, som vi gør, når forskningen ikke understøtter, at vi skal gøre det? [mere]

Bryd stressspiralen

Årgang 2016, nr. 5, NJF kongres 2016

Det er så basalt, at det kan forekomme naivt. Men en jordemoder og en fysioterapeut kan alligevel samle og inspirere fødselshjælpere om deres koncept. [mere]

Unge jordemødre på vej

Årgang 2016, nr. 5, Women Deliver 2016

Jordemoderforeningen var medarrangør af et symposium for unge jordemoderledere fra hele verden forud for Women Deliver konferencen. De blev trænet i lobbyisme, lederskab, brug af forskning og kommunikation. [mere]

Jordemoderforeningen og ligestillingen

Årgang 2016, nr. 5, Women Deliver 2016

Jordemoderforeningen stod sammen med fagforbundet 3f bag en konference om ligestilling. Konferencen var en af mange aktiviteter op til Women Deliver konferencen. [mere]

Jordemoderstuderende hjælper og udforsker

Årgang 2016, nr. 5, Women Deliver 2016

Omkring 50 jordemoderstuderende fra de tre skoler, hovedparten fra UC Syd, arbejdede frivilligt under Women Deliver. De fik en masser input og oplevelser med sig hjem. [mere]

Jordemoderforeningens rolle

Årgang 2016, nr. 5, Women Deliver 2016

Lillian Bondo, hvorfor er Women Deliver konferencen vigtig for jordemødre? - Der er så mange steder i verden, hvor jordemødre er svage eller ikke til stede. Hvor jordemødre med en god uddannelse ikke får lov at bruge den....[mere]

Jordemødre kan hjælpe voldsramte gravide

Årgang 2016, nr. 5, Vold i graviditeten

Når en kvinde udsættes for vold under graviditeten, kan det være skadeligt for både hende selv og barnet. Derfor er det vigtigt at opdage volden og handle, og her kan jordemoderen hjælpe. [mere]

Fakta om vold i graviditeten

Årgang 2016, nr. 5, Vold i graviditeten

Der er store udsving i antagelserne om, hvor mange kvinder, der udsættes for vold af deres partner. Både fordi der er store kulturelle forskelle, samt forskelle i normer og værdier, og fordi de voldelige overgreb defineres og...[mere]

"Jeg var aldrig rolig under graviditeten"

Årgang 2016, nr. 5, Vold i graviditeten

Anne var under pres konstant graviditeten igennem, og nåede aldrig at nyde det. For barnets far var voldelig - både fysisk og psykisk. [mere]

Det handler om uddannelse og god klinik

Årgang 2016, nr. 1, Fosterovervågning

CTG uden STAN fungerer for nogle fødselshjælpere, mens andre har det bedst, når STAN-delen er med. Derfor er det godt, at de to metoder til fosterovervågning lever fredeligt side og side, mener læge Nina Palmgren, der var med til...[mere]

Fine resultater uden STAN

Årgang 2016, nr. 1, Fosterovervågning

Fødeafdelingen i Aarhus valgte STAN fra, da mange andre valgte det til. I den ideelle verden med flere ressourcer ville overlæge Lone Hvidman gerne have både STAN og CTG til rådighed. [mere]

Risikofødsler: STAN er ikke bedre end CTG

Årgang 2016, nr. 1, Fosterovervågning

STAN-teknologien blev indført i de skandinaviske lande for 20 år siden for at gøre overvågningen af fostret mere præcis, end det hidtil var muligt med CTG-overvågning. Målet var at nedbringe forekomsten af unødvendige sectio og...[mere]

Viser resultater 71 til 84 ud af 359