• Print
  • Bookmark and Share

Tema

Alle

"Ville du gøre det på et dansk fødested?"

Årgang 2017, nr. 7, Volonturisme

Erfaringer fra et ophold på et hospital i et tredje verdensland kan være med til at bane vejen til en plads på jordemoderstudiet. Men det kan også have den modsatte virkning. Både studievejledere og studerende advarer mod –...[mere]

Projects Abroad

Årgang 2017, nr. 7, Volonturisme

En række organisationer sender unge ud i verden til frivilligt arbejde. Mange bruger opholdet i et udviklingsland som forberedelse til at komme ind på en ønsket uddannelse.Projects Abroad er en af de største spillere på...[mere]

Den canadiske jordemoderuddannelse

Årgang 2017, nr. 6, ICM 2017

I 1992-93 blev 75 jordemødre, der på det tidspunkt arbejdede alegalt, altså uden nogen form for legalisering, evalueret af fire jordemødre fra forskellige steder i verden. Baggrunden var et fantastisk arbejde fra en lille gruppe...[mere]

Viden, forståelsesrammer, politik, påvirkning. Og et gulv, der gav sig faretruende under 1.000 jordemødres dans

Årgang 2017, nr. 6, ICM 2017

Jordemoderforeningens næstformand har været til verdenskongres for første gang. Det beretter hun om i disse dagbogsnotater. [mere]

Håndudmalkning i graviditeten

Årgang 2017, nr. 6, ICM 2017

Jeg var ret høj efter at have hørt professor of midwifery and maternity services research, Della Forster fra Melbourne i Australien, præsentere det første randomiserede kontrollerede studie* i verden, DAME, som undersøger...[mere]

Glimt af ICM set med en jordemoderstuderendes øjne

Årgang 2017, nr. 6, ICM 2017

Fire tusinde jordemødre står stimlet sammen i en sal i Toronto, Canada. ICM skal snart gå i gang, og lokalet summer af forventning. Dørene bagerst i lokalet åbner sig og ind kommer over 100 fanebærere fra forskellige lande...[mere]

Tværfagligt samarbejde i uddannelsen

Årgang 2017, nr. 6, ICM 2017

Man skulle tro, at jordemoderuddannelserne i Holland og England havde gennemgået den samme revision, som vi har i Danmark. Begge lande brillerede nemlig med nogle spændende oplæg om, hvordan man kunne skabe gode læringsrum for...[mere]

Vil du være en del af hovedbestyrelsen?

Valg 2017, Årgang 2017, nr. 2

Brænder du for at fremme jordemoderforskning? Vil du gerne sætte en debat i gang om mere offentlig- privat samarbejde i fødselshjælpen? Synes du, at jordemødres arbejdsmiljø skal højere op på dagsordenen? Kan du se muligheder i...[mere]

Mors ønske sat ud af kraft

Årgang 2017, nr. 2, Kejsersnit

Andelen af kejsersnit på mors ønske er faldet markant på fødeafdelingen i Aabenraa, efter at jordemødre og læger har vedtaget en ny, offensiv strategi. Som udgangspunkt er det nu ikke længere muligt at få kejsersnit uden...[mere]

Ny Sandbjerg guideline

Årgang 2017, nr. 2, Kejsersnit

En ny guideline for sectio på maternal request blev vedtaget på DSOG guidelinemøde i januar. [mere]

Planlagt kejsersnit efter veer

Årgang 2017, nr. 2, Kejsersnit

På Sygehus Sønderjylland får kvinder, der skal have planlagt kejsersnit, tilbud om at vente til de første veer har været der eller fostervandet er gået. [mere]

Ni indsatser holder sectiofrekvensen nede

Årgang 2017, nr. 2, Kejsersnit

Ni indsatsområder, der fokuserer på strukturelle og kulturelle forandringer, har fået sectiofrevensen på en svensk fødeafdeling til at falde dramatisk.[mere]

Kredsformændene om de to ekstra medlemmer i kredsbestyrelserne

Årgang 2017, nr. 2, Valg 2017

Tidsskrift for Jordemødre har spurgt de seks kredsformænd om følgende: Hvilke overvejelser har I gjort jer om de to ekstra pladser i kredsbestyrelsen? Hvilken rolle kan de komme til at spille? Hvordan vil I rekruttere til...[mere]

Valg til formands-, hovedbestyrelses- og kredsformandsposterne

Årgang 2017, nr. 2, Valg 2017

I 2017 er der valg til posten som formand for Jordemoderforeningen og til posterne som formand for de fem regionskredse og Lederkredsforeningen. Derudover skal der som noget nyt vælges to ekstra personer til hovedbestyrelsen. [mere]

Viser resultater 43 til 56 ud af 359