• Print
  • Bookmark and Share

Tema

Alle

Når patienten klager

Årgang 2018, nr. 7, Klagesager

Alle patienter har ret til at klage over den sundhedsfaglige behandling, de har fået i sundhedsvæsenet. Patienterne indgiver ca. 7.000 klager om året. Der er klager indenfor alle sundhedsfaglige områder. I de seneste seks år har...[mere]

Hvis du får en patientklage/henvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Årgang 2018, nr. 7, Klagesager

1. Patienter, der ønsker at klage over behandling i regionerne, tilbydes en lokal dialog med det involverede sundhedspersonale. Jordemoderforeningen anbefaler generelt, at man deltager i denne dialog, hvis man har været...[mere]

God læring i klagesager

Årgang 2018, nr. 7, Klagesager

Mette Kiel Smed er sagkyndig i Styrelsen for Patientklager og arbejder til daglig som afdelingsjordemoder på Rigshospitalet. Hun mener, der er meget at lære af klagesagerne og vurderer, at en del af klagerne kunne forebygges med...[mere]

Baggrund for klager

Årgang 2018, nr. 7, Klagesager

En opgørelse på baggrund af klager over jordemødres behandling i perioden 2012-2016 viser, at fire forhold går igen i klagerne. Opgørelsen viser desuden, at antallet af klager over jordemødre er faldende. [mere]

Aftale om ny overenskomst for kommunalt ansatte på plads

OK18, Nyhed

Der er nu indgået forlig på det kommunale område.[mere]

OK18: Storkens dagbog

Årgang 2018 nr. 4, OK18

Storkens april måned: Det er blevet in at skrive dagbog. Så det gik storken også i gang med, da forhandlingerne om OK18 endte med sammenbrud, varsling af strejke og omfattende lockout. Følg storkens møde med Forligsinstitutionen...[mere]

OK18: Jordemødre på fødeafdelingerne undtaget fra konflikt

Årgang 2018 nr. 4, OK18

Samtlige regionale fødeafdelinger er undtaget fra konflikten, enten fordi der ikke kunne stilles nødberedskab eller fordi et nødberedskab, der i princippet kun skal varetage det akutte og uopsættelige arbejde, ville svare til...[mere]

Konflikt og konsekvenser

Årgang 2018, nr. 3, OK18

Med arbejdsgivernes massive lockout kan mange jordemødre blive berørt af konflikten, hvis der ikke forinden indgås forlig. På de følgende sider kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå op til og under en...[mere]

OK18: Pres på jordemødres arbejdstidsaftale

Årgang 2018, nr. 3, OK18

OK18 handler ikke kun om løn, spisepause og lærernes arbejdstid. Danske Regioner har også stillet krav overfor Sundhedskartellet, der vil forringe jordemødres arbejdsvilkår kraftigt, hvis de blev gennemført [mere]

Leder: Det kan blive en pige eller det kan blive en dreng

Årgang 2018, nr. 2, OK18

I skrivende stund (20. februar) ved vi så meget om et resultat af overenskomstforhandlingerne, og om hvornår de afsluttes, som ... at vi ikke ved noget ... Vi venter stadig på et resultat på statens område, som per tradition...[mere]

OK18: Forhandlinger med forhindringer

Årgang 2018, nr. 2, OK18

Overenskomsten for jordemødres løn- og arbejdsforhold udløber 31. marts. Forhandlingerne om en fornyet aftale er i fuld gang, men der er flere spillere og hensyn involveret. Og det har gjort, at forhandlingerne kom senere i gang...[mere]

Muligheden for konflikt

Årgang 2018, nr. 2, OK18

Ved redaktionens afslutning (20. februar) er der ikke afklaring på forhandlingerne – hverken på det statslige, det regionale eller det kommunale område. Ingen af de mange krav er afklaret. En konflikt er derfor stadig en...[mere]

OK18: Vil skævheder i løn til livs

Årgang 2017, nr. 9, OK18

Sundhedskartellet* sendte den 6. november forslag til generelle krav til Forhandlingsfællesskabet**. Forud for fremsendelsen er gået flere drøftelser i Sundhedskartellets forhandlingsudvalg og i Jordemoderforeningens...[mere]

En blandet oplevelse

Årgang 2017, nr. 7, Volonturisme

Et ophold på en fødeafdeling i Tanzania var en blandet oplevelse for 20-årige Pernille Tomsen, der brændende ønskede sig at komme ind på jordemoderstudiet. I dag - tre år efter - har hun et år tilbage på uddannelsen. Men...[mere]

Viser resultater 29 til 42 ud af 359