• Print
  • Bookmark and Share

Tema

Alle

Det ser godt ud på cv'et

Årgang 2018, nr. 8, Frivillighed, Tidsskrift forsiden

Glæden ved at skrive og lysten til at beskæftige sig med sit fag på en anderledes måde var årsag til, at en nyuddannet jordemoder reflekterede på et opslag fra Forældre og Fødsel. [mere]

Livet skal begynde og slutte med værdighed

Årgang 2018, nr. 8, Frivillighed

Et overskud af omsorg bliver kanaliseret over i arbejdet som vågekone. Det giver mening og ligger slet ikke så fjernt fra jordemodergerningen. [mere]

Frivilligt arbejde optimerer studiet

Årgang 2018, nr. 8, Frivillighed

Arbejdet som frivillig i Sex og Samfund supplerer på væsentlige områder jordemoderuddannelsen, mener en snart færdiguddannet jordemoder. [mere]

I frit fald

Årgang 2018, nr. 7, Klagesager, Tidsskrift forsiden

Selvom det var usandsynligt, at Katrine ville få kritik som følge af en klage fra en nybagt far, så forfulgte sagen hende, og var medvirkende til, at hun i dag arbejder uden for jordemoderfaget. [mere]

Klagesag har sat sig spor

Årgang 2018, nr. 7, Klagesager

Som relativt nyuddannet blev Anna involveret i en klagesag, mens hun var ansat i et vikariat og på vej på barsel. Klagen førte ikke til kritik af hendes faglige virke, men den spøger stadig og har været medvirkende til, at hun...[mere]

Kollegaen er nærmest

Årgang 2018, nr. 7, Klagesager

Følelsen af skyld og skam fylder, når jordemødre er med ved traumatiske fødsler*. Et projekt ved fødeafdelingen på Odense Universitetshospital skal undersøge, om akut støtte fra en kollega kan være med til at forebygge de...[mere]

Når patienten klager

Årgang 2018, nr. 7, Klagesager

Alle patienter har ret til at klage over den sundhedsfaglige behandling, de har fået i sundhedsvæsenet. Patienterne indgiver ca. 7.000 klager om året. Der er klager indenfor alle sundhedsfaglige områder. I de seneste seks år har...[mere]

Hvis du får en patientklage/henvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Årgang 2018, nr. 7, Klagesager

1. Patienter, der ønsker at klage over behandling i regionerne, tilbydes en lokal dialog med det involverede sundhedspersonale. Jordemoderforeningen anbefaler generelt, at man deltager i denne dialog, hvis man har været...[mere]

God læring i klagesager

Årgang 2018, nr. 7, Klagesager

Mette Kiel Smed er sagkyndig i Styrelsen for Patientklager og arbejder til daglig som afdelingsjordemoder på Rigshospitalet. Hun mener, der er meget at lære af klagesagerne og vurderer, at en del af klagerne kunne forebygges med...[mere]

Baggrund for klager

Årgang 2018, nr. 7, Klagesager

En opgørelse på baggrund af klager over jordemødres behandling i perioden 2012-2016 viser, at fire forhold går igen i klagerne. Opgørelsen viser desuden, at antallet af klager over jordemødre er faldende. [mere]

Aftale om ny overenskomst for kommunalt ansatte på plads

OK18, Nyhed

Der er nu indgået forlig på det kommunale område.[mere]

OK18: Storkens dagbog

Årgang 2018 nr. 4, OK18, Tidsskrift forsiden

Storkens april måned: Det er blevet in at skrive dagbog. Så det gik storken også i gang med, da forhandlingerne om OK18 endte med sammenbrud, varsling af strejke og omfattende lockout. Følg storkens møde med Forligsinstitutionen...[mere]

OK18: Jordemødre på fødeafdelingerne undtaget fra konflikt

Årgang 2018 nr. 4, OK18

Samtlige regionale fødeafdelinger er undtaget fra konflikten, enten fordi der ikke kunne stilles nødberedskab eller fordi et nødberedskab, der i princippet kun skal varetage det akutte og uopsættelige arbejde, ville svare til...[mere]

Konflikt og konsekvenser

Årgang 2018, nr. 3, OK18

Med arbejdsgivernes massive lockout kan mange jordemødre blive berørt af konflikten, hvis der ikke forinden indgås forlig. På de følgende sider kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå op til og under en...[mere]

Viser resultater 1 til 14 ud af 374
<< Første < Forrige 1-14 15-28 29-42 43-56 57-70 71-84 85-98 Næste > Sidste >>