• Print
  • Bookmark and Share

Ungdomsmodtagelsen lukker

Årgang 2015 nr. 10

De to ungdomsmodtagelser på Frederiksberg og i Halsnæs står foran lukning.

Af: Anne-Marie Kjeldset

Ungdomsmodtagelsen i Frederiksberg Kommune lukker ved årsskiftet. Det sker efter, at Frederiksberg Kommune og direktionen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har valgt at trække en fondsansøgning, der skulle skaffe midler til at Ungdomsmodtagelsen kunne fortsætte som projekt endnu et år.

Ungdomsmodtagelsen udspringer af et forskningsprojekt ved Den Koordinerende Forskningsenhed på Frederiksberg Hospital, der arbejder med forskningsprojekter blandt andet med sigte på forbedring af vaccine mod human papilloma virus og dermed mod livmoderhalskræft. Ideen til en Ungdomsmodtagelse efter svensk forbillede opstod på baggrund af samtaler med unge, der kom i forskningsenheden til regelmæssige undersøgelser. Samtalerne i forbindelse med den gynækologiske undersøgelse viste, at de unge har et stort og uopfyldt behov for oplysning om seksualitet, seksuelt overførbare infektioner, prævention osv.

Ungdomsmodtagelsen i Frederiksberg Kommune blev oprettet i 2013 på midler fra kommunen til drift og midler fra Region Hovedstaden til blandt andet lønninger.

Samtidig blev der oprettet en Ungdomsmodtagelse i Halsnæs Kommune ligeledes med midler fra Region Hovedstaden og med det samme personale som på Frederiksberg. Halsnæs Kommune ønsker at videreføre Ungdomsmodtagelsen, men er omfattet af samme fondsansøgning, som Frederiksberg Kommune nu har trukket. Det vides ved redaktionens afslutning ikke, om og hvordan Ungdomsmodtagelsen i Halsnæs vil kunne blive videreført på andre midler.

I Halsnæs Kommune har man i halvandet år tilbudt gratis prævention og rådgivning herom til unge i Ungdomsmodtagelsen, hvilket har betydet et fald i antal aborter. Gabriela Rehfeld er en af de to jordemødre, der har været tilknyttet Ungdomsmodtagelserne.

- Hovedformålet for det kommende år i Frederiksberg Kommune var at undersøge, om gratis prævention fulgt op af rådgivning på samme måde ville give et fald i antal aborter, som vi har set det i Halsnæs, siger hun.

800 unge har besøgt Ungdomsmodtagelsen på Frederiksberg over to år med to ugentlige åbningsdage. I Halsnæs Kommune har 600 unge i samme periode lagt vejen omkring Ungdomsmodtagelsen, der har en ugentlig åbningsdag.

Relaterede artikler i Tidsskrift for Jordemødre:
Ungdomsmodtagelse på dansk grund, årgang 2013, nr. 6 
Gratis prævention til unge, årgang 2014, nr. 9