• Print
  • Bookmark and Share

TEMA: Forandring

Årgang 2007, nr. 5, Forandring

De sidste ti år har stået i fusionernes tegn for fødeafdelingernes vedkommende. De endnu flere arbejdspladser lukke eller blive lagt sammen. Ændringerne skaber uro og frustration, kommende år vil men det er muligt at foregribe mange problemer. Ind imellem resulterer forandring endda i både faglig og personlig udvikling.

Fusionstration
Af Anne-Maire Kjeldset
De sidste ti år har stået i fusionernes tegn for fødeafdelingernes vedkommende. De endnu flere arbejdspladser lukke eller blive lagt sammen. Ændringerne skaber uro og frustration, kommende år vil men det er muligt at foregribe mange problemer. Ind imellem resulterer forandring endda i både faglig og personlig udvikling.
Læs mere

Da Skive flyttede til Viborg
Af Connie Mikkelsen, journalist
Det er ikke altid, det ender i årelang frustration, når et lille fødested bliver opslugt af et stort. Da klinikken i Skive lukkede i 2002, var der fuld enighed — også politisk — om, at de gode faglige erfaringer skulle implementeres i Viborg. Og det blev de.
Læs mere

Forandringsledelse
Af Annemette Digmann, cand.mag.
I denne artikel giver en ekspert på området gode råd til ledere om, hvordan man manøvrerer forbi skærene i en turbulent forandringsproces. Et af rådene til jordemoderledere lyder på at tænke mere strategisk og mindre fagligt.
Læs mere