• Print
  • Bookmark and Share

TEMA: Den gode fødsel

Årgang 2005, nr. 7, Den gode fødsel

Et samarbejde mellem Jordemoderforeningen og Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi har resulteret i en rapport, hvor interview med 42 vordende forældrepar analyseres sammen med observationer fra fødslerne. Resultaterne viser, at den fødende og hendes partner er ganske åbne over for fødslens uforudsigeligheder — hvis bare de bliver informeret og inddraget undervejs. Her kan du se artiklerne om månedens tema.

Den gode fødsel
Det står godt til på de danske fødestuer. De nybagte forældre beretter om jordemødre, der er og bliver på fødestuen under hele fødselsforløbet. De beretter også om, hvordan jordemødrene oftest formår at imødekomme parrenes ønsker og forventninger. Det viser en antropologisk undersøgelse af 42 graviditeter og fødsler. Undersøgelsen nuancerer desuden billedet af gravide som kontrolfikserede med hang til kejsersnit og igangsættelser. tillid til jordemødrenes og lægernes faglige kompetence og empatiske evner er vigtigst.

Om at træffe valg
Læs en jordemoders og en nybagt mors oplevelser af valgfrihed i forbindelse med en fødsel.Vi begriber med begreberLis Kristensen, amtsjordemoder, er glad for, at jordemødrene gør det godt på fødestuerne.

En god fødsel
Liv og Sune er lige blevet forældre til en lille pige. Liv havde en forventning om en fødsel uden indgreb, men fik mod slutningen af fødslen et vestimulerende drop og lattergas. Både de nybagte forældre og de involverede jordemødre synes, at det var en god fødsel.

At få amningen i gang
Det er ikke bare godt, men nogen gange nødvendigt at tale fødslen igennem bagefter, for at komme i gang med amningen.

Vi vil samarbejde
Læs Lillian Bondos kommentarer til rapporten "Den gode fødsel"