• Print
  • Bookmark and Share

Samtaler med gravide i det kirkelige rum

Årgang 2015 nr. 10

To steder på Sjælland tilbyder folkekirken samtaler med gravide for at forberede dem mentalt på at blive mødre. I det ene sogn er det sognepræsten, der har taget initiativ til samtaleforløb i en kirkelig ramme, i det andet er det en jordemoder.

Af: Trine Kit Jensen, journalist

Jordemoder Kamma Råsø kontaktede Jesper Blomgren, der er sognepræst, for at indlede et samarbejde om samtaleforløb med gravide i kirkelige rammer.

Det kræver stort mod at knytte kærlighedsbånd til et barn, man endnu ikke har holdt i sine arme, og de glade forventninger kan nemt få følgeskab af et tårn af bekymringer. Sådan præsenterer Helene Ferslev, sognepræst i Frederiksholm Kirke i Sydhavn Sogn i København på kirkens hjemmeside sit tilbud om samtaler med gravide.

- Vi ved i dag, at man kan gøre meget for at fremme en positiv tilknytning mellem mor og barn allerede i den prænatale fase. Tanken har derfor været at skabe et fortroligt rum, hvor man kan gøre sig klar til sin nye identitet som mor, nærme sig det lille nye væsen og få talt ud om de ting, der kan være en barriere for, at man knytter sig til sit barnet, siger Helene Ferslev.

Samtalerne foregår på små hold og strækker sig over seks gange med hver sit tema: Graviditeten, Det ufødte barn, Dig som mor, En ny familie, Fødslen og Livet med et lille barn. Forløbene er tilrettelagt i samarbejde med Henrik Norholt, forskningschef hos firmaet Ergobaby.

Samtalerne finder sted i selve kirkerummet. Her samles deltagerne til en start omkring en globe med levende lys, hvor Helene Ferslev holder et lille oplæg om dagens tema. Derefter ligger kvinderne en stund på nogle store sækkepuder og vender opmærksomheden indad mod barnet. Under samtalerne kan de frit tale om alt, hvad de har på hjerte - deres egen barndom, forholdet til forældrene, relationen til partneren og de tanker eller bekymringer, der kan være om livet efter fødslen og rollen som mor. Også refleksioner over, at noget større end dem selv er i spil, kan komme på banen.

- Man skal selvfølgelig være åben for, at der kan være deltagere, som gerne vil tale om tro. Men man behøver ikke at være religiøs, og min erfaring er, at der hurtigt opstår et nært og omsorgsfuldt bånd, både mellem mig og dem og mellem kvinderne indbyrdes. Det giver plads til, at man kan være det menneske, man er, siger Helene Ferslev.

Som eksempel på det peger hun bl.a. på, at der blandt de deltagende kvinder er solomødre, som har valgt at få børn alene. De kan fra familie og bekendtskabskreds blive mødt med fordomme, hvis de under graviditeten giver udtryk for, at de har det lidt hårdt.

- I kirken kan de finde et fællesskab, som giver dem noget ro og tryghed, siger hun. Andre kvinder har før været gravide, men mistet barnet, og de kan have brug for at finde trøst, før de for alvor tør knytte sig til det nye barn, fortæller sognepræsten.

Omsorg for det åndelige
Også i Udby og Ørslev Sogn på Sydsjælland er der tilbud om samtaler med gravide. Her er det jordemoder Kamma Råsø, der har taget initiativ til forløbene i kirkeligt regi, som hun står for sammen med sognepræst Jesper Blomgren.

Kamma Råsø er i dag sundhedskonsulent i Vordingborg Kommune, men har før arbejdet som jordemoder på sygehusene i Næstved og Nykøbing Falster. Derudover har hun i godt et år arbejdet i en lille kommune i Norge med ansvar for både svangreomsorg og barselpleje. Her havde hun langt bedre tid til kvinderne, end hun var vant til i Danmark. Det åbnede op for dybe samtaler, der ikke blot handlede om det fysiologiske og satte tanker i gang.

Da Kamma Råsø læste avisartikler om konceptet i Frederiksholm Kirke og den ph.d. om eksistentielle overvejelser hos gravide, som Christina Prinds står bag, var hun derfor solgt.

- Alt det, jeg brænder for som jordemoder, blev her konkretiseret, siger hun.

Kamma Råsø kontaktede Jesper Blomgren, der var med på ideen om samtaleforløb, og det første gik i slutningen af september i gang i Ørslev Kirke. Her er der i forbindelse med samtalerne også salmesang og meditation på programmet.

Samtalerne i kirkeligt regi ser Kamma Råsø som et supplement til den traditionelle svangreomsorg. En mulighed for at møde kvinderne i et ikke-diagnosticerende rum uden stress og med højt til loftet, hvor de mentalt kan forberede sig på fødslen og moderskabet.

- Selv er jeg ikke religiøs, men et åndeligt søgende menneske, og i den livsproces det er at blive mor, er der brug for, at vi i højere grad tager omsorg for det åndelige og gør moderskabet lidt "helligt". Med det mener jeg, at der skal være et sted, hvor kvinderne kan tale om de store tanker, der melder sig i forbindelse med graviditeten og få inspiration til at komme i kontakt med deres egen iboende kraft og formåen - og dermed tilknytningsevnen, siger hun.

I Frederiksholm Kirke har tilbuddet til gravide eksisteret i lidt over et år, og den syvende samtalegruppe er nu i gang. Her tilbyder Helene Ferslev også samtaler med den enkelte kvinde, når hun har født, og det har mange takket ja til. Helene Ferslev vil gerne udbrede konceptet til flere kirker. Sammen med Henrik Norholt arbejder hun derfor på en drejebog til et kursus for præster, som forventes at blive udbudt i løbet af sommeren næste år. Her vil de kunne høre om erfaringerne og blive klædt på til selv at tilbyde samtaler - som i Ørslev og Udby Sogn eventuelt i samtale med en jordemoder.

- Det kan fx være en god idé, hvis der er tale om en mandlig præst. Under alle omstændigheder tror jeg, det er givende at koble den teologiske og den sundhedsfaglige vinkel, siger hun.

Læs også artiklen "Moderskab er mere end biologi"