• Print
  • Bookmark and Share

OK18: Forhandlinger med forhindringer

Årgang 2018, nr. 2, OK18

Overenskomsten for jordemødres løn- og arbejdsforhold udløber 31. marts. Forhandlingerne om en fornyet aftale er i fuld gang, men der er flere spillere og hensyn involveret. Og det har gjort, at forhandlingerne kom senere i gang end normalt.

Af: Lene Maigaard, forhandlingsleder

Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet


I midten af december sidste år udvekslede Jordemoderforeningen og de øvrige organisationer i de forhandlingsfællesskaber, som vi er en del af, krav med arbejdsgiverne i stat, regioner og kommuner. Efter køreplanen skulle både de tekniske og politiske forhandlinger være startet umiddelbart efter nytår og en aftale ligge klar i slutningen af februar.

Men sådan er det ikke gået. Forhandlingsfællesskabet*, som Jordemoderforeningen er en del af, valgte i starten af februar at sætte forhandlingerne på pause, da der ikke var tegn på, at lærerne og andre undervisere kunne komme til at forhandle en arbejdstidsaftale med de kommunale og statslige arbejdsgivere. Lærerne og en del undervisere har siden 2013 alene haft en lov, der regulerer deres arbejdstid og ønskede naturligt nok, at arbejdstidsvilkår skal være reguleret af en overenskomst, som det er for andre. Dette ønske bakkede samtlige øvrige organisationer op om, og alle forhandlinger blev derfor sat i stå, indtil der kunne konstateres reelle forhandlinger.

I skrivende stund (20. februar) har lærerne og Kommunernes Landsforening, KL, aftalt, at genoptage forhandlingerne. Dermed kan forhandlingerne på de øvrige offentlige områder fortsætte, men muligheden for konflikt er fortsat til stede.

Musketéreden
Forud for forhandlingerne har man i Forhandlingsfællesskabet givet hinanden politisk håndslag på, at også andre centrale emner ud over lærernes arbejdstidsaftale skal håndteres som fælles krav med den opbakning, som ligger heri.

Således bakker det samlede fællesskab op om bl.a. Sundhedskartellet, BUPL og FOA’s ønske om, at navnlig lavtlønnede faggrupper og kvindedominerede faggrupper med mellemlang videregående uddannelser skal tilgodeses med en særlig pulje – altså en mindre skævdeling af den samlede ramme. Akademikerne har et ønske om, at arbejdsgiverne bekræfter, at spisepausen er et overenskomstmæssigt gode. Navnlig de statslige arbejdsgivere har udfordret opfattelsen af spisepausen og tilkendegivet, at det alene er en kutymemæssig ret, som kan opsigelse med et kort varsel lokalt alt efter behov. Også dette ønske var der politisk enighed om at bakke op om.

Arbejdsgivernes krav
På arbejdsgiversiden har der også været markante tilkendegivelser forud for de første forhandlingsmøder. Således har alle tre arbejdsgivere med Moderniseringsstyrelsen i spidsen givet udtryk for, at den offentlige lønudvikling er løbet forud for den private, og at dette forspring skal indhentes ved OK18. Det var de udmeldinger, som kom til at fremstå som om, innovationsminister Sophie Løhde mente, at de offentligt ansatte fik for meget i løn, eller ikke var deres løn værd. Det fik mange offentligt ansatte til at dele deres lønsedler på internettet, herunder også jordemødre.