• Print
  • Bookmark and Share

Nye kriterier for erstatning ved brystkræft

Årgang 2014, Nr, 3

Erhvervssygdomsudvalget har ændret kriterierne for at kunne få anerkendt brystkræft efter natarbejde som en arbejdsrelateret sygdom.

Af: Anne-Marie Kjeldset

Hvor man tidligere kunne komme i betragtning til arbejdsskadeerstatning, hvis man arbejdede om natten og udvikler brystkræft i 20 år eller derover, skal man nu have haft nattevagter mindst en gang om ugen i mere end 25 år for at kunne få sygdommen anerkendt som en arbejdsskade.

Det har Erhvervssygdomsudvalget besluttet på baggrund af en videnskabelig udredning, der førte til den konklusion, at der ikke længere er tilstrækkelig lægelig viden, der bekræfter en sammenhæng mellem natarbejde i mindre end 25 år - mindst en gang om ugen - og risikoen for at udvikle brystkræft.

Samtidig bliver sager med mindst 25 års regelmæssigt tilbagevendende natarbejde mindst en gang om ugen indstillet til anerkendelse - med mindre der er pauser, latenstid eller livsstilsfaktorer og biologiske/genetiske faktorer, der taler imod en anerkendelse. Det vil være en konkret vurdering, hvorvidt der i det enkelte tilfælde er årsagssammenhæng mellem natarbejdet og udviklingen af brystkræft.

Forskningen viser, at der muligvis er en øget risiko for udvikling af brystkræft ved flere nattevagter om ugen i forhold til en nattevagt om ugen. Et flertal i Erhvervssygdomsudvalget vurderede derfor, at flere nattevagter om ugen fremover også vil kunne indgå som en del af vurderingen i den konkrete sag og eventuelt tale for en anerkendelse på trods af mindre end 25 års natarbejde.

I sager med mindre end 25 års natarbejde, men med flere ugentlige nattevagter, vil det være en konkret vurdering, hvilket udfald sagen får. Der er endnu ikke en praksis på området. Antallet af nattevagter og perioden med natarbejde vil givetvis indgå i vurderingen, ligesom det vil indgå om der er pauser, latenstid og konkurrerende faktorer som fx livsstil og genetiske forhold, vurderer Arbejdsskadestyrelsen.

Erhvervssygdomsudvalget er et udvalg under Arbejdsskadestyrelsen, og har blandt andet til opgave løbende at forhandle med styrelsen om revision af fortegnelsen over erhvervssygdomme. For at en sygdom kommer på listen over erhvervssygdomme, skal der være medicinsk dokumentation for en sammenhæng mellem sygdommen og arbejdet. Arbejdsskadestyrelsen og Erhvervssygdomsudvalget vurderer fortsat, at der ikke er tilstrækkelig videnskabelig dokumentation for, at natarbejde er årsag til brystkræft og derfor er sygdommen ikke at finde på fortegnelsen. Det er udvalget, der vurderer konkrete arbejdsskadesager, hvor en sygdom ikke er omfattet af fortegnelsen over erhvervssygdomme.

Kilde: www.ask.dk

Relaterede artikler