• Print
  • Bookmark and Share

Ny Sandbjerg guideline

Årgang 2017, nr. 2, Kejsersnit

En ny guideline for sectio på maternal request blev vedtaget på DSOG guidelinemøde i januar.

Af: Connie Mikkelsen, journalist. Foto: Frederikke Brostrup

- Tallene viser jo, at det lykkes for dem i Aabenraa, så jeg oplever egentlig megen respekt omkring det, de gør for at nedbringe den generelle frekvens af kejsersnit og andelen af kejsersnit på mors ønske.

Sådan siger overlæge Lone Krebs fra gynækologisk-obstetrisk afdeling på Holbæk Sygehus og tovholder for DSOG’s arbejdsgruppe ‘Sectio – maternal request’* om den såkaldte Aabenraa- model. Hun understreger dog samtidig, at hun mener, MR-sectio fortsat skal være en mulighed.

- Generelt anbefaler jeg, at kvinder som fremsætter ønske om kejsersnit får mulighed for at træffe et valg på et velinformeret grundlag. Vi har ikke nogen evidens for, at sectio er væsentligt mere risikabelt end en vaginal fødsel, forklarer hun.

Desuden har kejsersnitsfrekvensen i Danmark ligget stabilt på 20-22 procent de sidste ti år, så Lone Krebs er ikke længere nervøs for udviklingen.

- Men af hensyn til de efterfølgende graviditeter kan der være sund fornuft i at holde igen med at give kejsersnit uden medicinsk begrundelse, og jeg synes bestemt, at de kvinder, der ønsker MR-sectio, skal have et tilbud om samtaler, siger Lone Krebs.

Anne-Mette Schroll, jordemoder og forsknings- og udviklingskonsulent i Jordemoderforeningen, synes godt om Aabenraa-initiativet.

- Vi må formode, at det er den samlede indsats, der har været med til at nedbringe sectiofrekvensen i Aabenraa. Det er dejligt at se, at et dedikeret samarbejde mellem jordemødre og obstetrikere kan give resultater, siger hun.

Anne-Mette Schroll har også siddet med i arbejdsgruppen bag den reviderede MR-guideline, hvor blandt andet definitionen af MR-sectio er blevet skarpere.

- Det fører forhåbentlig til en mere entydig registrering af MR-sectio, siger hun. Der er desuden kommet flere nuancer på afsnittet om komplikationer ved sectio, både for mor og barn og på kort og på langt sigt.

- Vi har ikke på nuværende tidspunkt entydig, tungtvejende evidens for de langsigtede bivirkninger, udover naturligvis den øgede risiko for placenta prævia, ruptur og hysterektomi. Men der er et øget fokus på en række områder – for eksempel risikoen for adhærencer og de senfølger, som det kan medføre, siger hun.

- Afsnittet om tilbud til gravide, der ønsker kejsersnit uden medicinsk indikation er ligeledes blevet nuanceret og kan forhåbentlig være med til at inspi-rere til forskellige måder at imødekomme kvindernes behov på, siger Anne-Mette Schroll.

Indtil videre er der ingen dansk dokumentation for hverken tilfredsheden eller udfaldet af de forskellige indsatser, der findes rundt om på fødestederne på dette område. Men erfaringerne fra de øvrige skandinaviske lande samt fra Australien er, at kvindernes tilfredshed med indsatsen fra diverse behandlerteams generelt er stor, og at en stor del af dem stiler mod vaginal fødsel efter at have været i kontakt med de særlige teams.**


* ‘Sectio – maternal request’. DSOG 2017. Endnu ikke publiceret.

**Ryding EL, Persson A, Onell C, Kvist L. An evaluation of midwives counselling of pregnant women in fear of childbirth. 2003. AOGS. 82: 10-17.

**Sjögren B, Thomassen P. Obstetric outcome in 100 women with severe anxiety over childbirth. AOGS. 1997. Nov; 76(10): 948-532.

** Fenwick J, Toohill J, Gamble J, Creedy DK, Buist A, Ryding EL, et al. Effects of a midwife psycho-education intervention to reduce childbirth fear on women’s birth outcomes and postpartum psychological wellbeing. BMC Pregnancy Childbirth. 2015. 15:284

 

Læs alle artiklerne i dette tema: 

Mors ønske sat ud af kraft 

Ny Sandbjerg Guideline

Planlagt kejsersnit efter veer

Ni indsatser holder kejsersnitfrekvensen nede

Indsnævret definition


Hvornår er et kejsersnit medicinsk begrundet, og hvornår er det ikke? For at opnå en mere ensartet opfattelse og en sammenlignelig registrering – også på internationalt niveau – blev der på DSOG’s Sandbjergmøde i januar vedtaget en ny definition på, hvad kejsersnit på mors ønske er.

I den opdaterede guideline, ‘Sectio – Maternal request’, forklares det, at sectio på MR nu kun omfatter gravide til terminen med et enkelt foster i hovedstilling, og at begrebet i øvrigt defineres som: ‘Et sectio planlagt før fødslen hos en gravid, som ikke tidligere har født ved sectio, og hvor der ikke findes absolutte eller relative maternelle eller føtale indikationer for at udføre det.’

Eksempler på absolutte indikationer er placenta prævia, tværleje, erkendt bækkenforsnævring, tidligere uterusruptur og primær infektion med herpes simplex virus i 3. trimester. Relative indikationer er fx underkroppræsentation, flerfoldsgraviditet, tidligere sectio, tidligere sphincterruptur, maternel tarmsygdom, fosterskøn over 5.000 g, HIV og small for gestational age.