• Print
  • Bookmark and Share

Leder: Ramt af klage

Årgang 2018, nr. 7
Af: Formand Lillian Bondo

Ingen af os er i tvivl om, hvad det i værste fald vil sige at være ramt af en klage.

Det er en mangesidet følelse.

Der er kvindens, barnets, mandens tilstand og sundhed at tænke på: Kommer hun/den lille/han sig godt igen? Eller har det været fatalt?

Der er forholdet til kollegerne: Hvad tænker de nu om mig og mine evner som jordemoder, eller var det overhovedet mig, og ikke snarere den anden eller tredje jordemoder, der skulle have klagen? Eller var det snarere afdelingen, retningslinjer eller mangel på samme, som klagen burde rettes mod?

Der er følelsen af utilstrækkelighed, fallit, usikkerhed over for de næste forløb, de næste ansættelser – og i sidste ende et farvel til et fag man elsker – eller elskede.

Det er simpelthen ikke godt. Det er så vigtigt, at vi kan opretholde den gejst og den kraft, som vi vælger os ind i vores magiske fag med, så vi kan vedblive at give gejsten videre til vores patienter, kolleger og omverden. Der vil altid være tilfælde, der ikke går helt, som de skal. Men de artikler, som du skal til at læse i dette tidsskrift, peger heldigvis i den gode retning; der er nedgang i antallet af klager. Og vi kan stadig gøre mere. Der er flere veje at gå:

Der er ledelsesvejen. Den gode ledelse styrker kontinuerlig videreuddannelse og vedligeholdelse af færdigheder, patientsikkerhed og journalføring. Og den sætter et team til støtte for kolleger i alle fag, der rammes af patientklager, når det alligevel sker.

Der er den kollegiale vej. Tillidsrepræsentant og Jordemoderforeningen indgår med fuld opbakning til en god sagsgennemgang, når medlemmet ønsker det.

Der er samtalevejen, dialogen med kvinden og hendes partner. Allervigtigst som en intensiv gennemgang og forklaring af forløbet. Måske er det på sin plads med en undskyldning fra systemet for travlhed eller fra jordemoder/læge for ikke fyldestgørende kommunikation eller for et skøn, der viste sig ikke at være rigtigt.

Så efterfødselssamtalen må simpelthen ikke stryges. Vi kan ikke to timer efter en fødsel visitere til dialog eller ikke-dialog. Derfor skal alle nybagte forældre tilbydes en samtale med jordemoder i ro og fred, med en færdig journal på bordet og med tid til uddybning.

Det er forebyggende, som vi ved det, i forhold til valg af mere indgribende fødemåder næste gang, og det kan være afgørende for, om der indgives en klage. Og så er det helende for den jordemoder, der også står med tunge følelser efter et traumatisk forløb.

Og så ser jeg med glæde frem mod de kommende års offentliggørelser om effekten af kollegial støtte. Opbakning fra dem, du er nærmest i dit daglige virke, er afgørende vigtig.

 

„Men de artikler, som du skal til at læse i dette tidsskrift, peger heldigvis i den gode retning; der er nedgang i antallet af klager.“
Lillian Bondo, formand

Læs mere i temaet: Klagesager