• Print
  • Bookmark and Share

Forskning og udvikling: Ros til dansk forsker

Årgang 2012, Nr. 3

Dansk jordemoderforskning bliver omtalt i et anerkendt internationalt tidsskrift, hvor det betegnes som “særligt spændende” og “metodemæssigt sundt”.

Af: Anne-Marie Kjeldset

"Dette studie er vigtigt og det er metodemæssigt sundt”. De rosende ord er møntet på jordemoder Rikke Maimburgs studie, ‘Parat til barn’*, der undersøger fødselsforberedelses betydning for fødslens forløb mv.

Der findes kun få vel gennemførte randomiserede kontrollerede undersøgelser af fødselsforberedelses betydning for fødslens og forældreskabets forløb. “... og det gør Maimburg og kollegers studie særligt interessant”, skriver professor Caroline Homer i ebn.bmj.com**

‘Parat til barn’ projektet er en randomiseret undersøgelse af knap 1.200 førstegangsfødende kvinder indskrevet til fødsel på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Projektet er gennemført af jordemoder Rikke Damkjær Maimburg, MPH og ph.d. og publiceret i BJOG.

Halvdelen af kvinderne blev udvalgt tilfældigt og modtog et forældre- og fødselsforberedelsesprogram i løbet af graviditeten. Programmet indeholder undervisningsmoduler om fødslen, det nyfødte barn og parforhold/familieliv.

Undersøgelsen viste, at de kvinder, der deltog i forældre- og fødselsforberedelsen, var bedre til at vurdere, hvornår de var i fødsel og dermed hvornår, det var passende at ankomme til fødeafdelingen. Ligeledes havde færre af kvinderne, der deltog i forældre- og fødselsforberedelsesprogrammet, behov for smertelindring i form af epiduralblokade. Undersøgelsen viste også, at de kvinder der havde deltaget i forældre- og fødselsforberedelsesprogrammet, ikke havde en dårligere fødselsoplevelse, selvom de ankom senere i fødselsforløbet på fødeafdelingen, og i færre tilfælde benyttede epiduralblokade som smertelindring. Undersøgelsen fandt ingen forskel på børnenes sundhedstilstand ved fødslen.

Caroline Homer skriver videre om studiet ‘Parat til barn’: “Maimburg og hendes kolleger har påvist, at struktureret fødselsforberedelse kan reducere brugen af epiduralblokade. Dette er et vigtigt fund i en tid, hvor der i stigende grad bruges medicinsk smertelindring, og hvor der internationalt er fokus på stigende sectiofrekvens. Yderligere forskning omkring kvindernes oplevelser ville være nyttig, for at sammensætte den fødselsforberedende undervisning bedst muligt. Jeg glæder mig til at se flere resultater fra denne forskning, i særdeleshed omkring kvinders tilfredshed et år efter fødslen”

 

*Rikke Damkjær Maimburg, jordemoder, MPH, ph.d. Randomised trial of structured antenatal training sessions to improve the birth process. BJOG 2010;117:921–928.

** Caroline SE Homer. The ‘Ready for child* structured antenatal training programme increases likelihood of mother’s arriving at the maternity ward in active labour and decrease use of epidural analgesia. Evidence based nursing. January 2011. Volume 14. Nummer 1.

 

Skrevet om ‘Parat til barn’ i Tidsskrift for Jordemødre:
Forældre- og fødselsforberedelse – ikke kun forberedelse til fødslen. Tidsskrift for Jordemødre, årgang 2010, nr. 9, side 31-33. Af Rikke Damkjær Maimburg.

NJF2010: Fødselsforberedelse betaler sig. Tidsskrift for Jordemødre, årgang 2010, nr. 7/8, side 12. Af Anne-Marie Kjeldset.