• Print
  • Bookmark and Share

Redaktion

Tidsskrift for Jordemødre udkommer i et oplag på 2.150 eksemplarer og når alle medlemmer af Jordemoderforeningen, kommuner, regioner, sygehuse og andre abonnenter.

Redaktør
Anne-Marie Kjeldset

Redaktionens adresse
Sankt Annæ Plads 30 
1250 København K

Redaktionens telefon, fax og e-mail
Tlf. 46 95 34 04
Fax 46 95 34 10
E-mail amk@remove-this.jordemoderforeningen.dk

Indlæg

  • Debat, meddelelser mv.
    Indlæg til Tidsskrift for Jordemødre sendes til redaktionen senest den 16. i måneden før, det ønskes bragt, eller efter aftale med redaktøren.
  • Artikler
    Optagelse af artikler aftales med redaktøren.

Skrivevejledning
Læs skrivevejledning

Annoncer
Priser, formater mv. fremgår af Medieoplysningerne for hhv. forretningsannoncer og jobannoncer

Udgivelsesplan