• Print
  • Bookmark and Share

Barselsvikariat

Barselsvikariat for Kursussekretær/forskningsassistent (18 timer) i Jordemoderforeningen

Jordemoderforeningens medarbejder med ansvar for kurser, faglige dage mm skal på barsel, og vi søger derfor en barselsvikar, der kan overtage opgaverne i perioden 1. oktober 2019 til 30. juni 2020.

Opgaverne i vikariatet vil være målrettet tilrettelæggelse og afholdelse af faglige dage og kurser. Herudover vil du i stillingen også skulle varetage andre funktioner, der både knytter sig til aspekter vedrørende kurser, men også til andre opgaver, der vil være relevante på det givne tidspunkt.

Som kursussekretær skal du primært:

  • arrangere korte kurser, temadage og faglige dage med henblik på at fremme faglig udvikling. Det forventes, at du har det primære ansvar i forhold til at varetage planlægning og afholdelse af disse aktiviteter
  • dog kan der sparres først og fremmest med forsknings- og udviklingskonsulenten, dernæst med det øvrige sekretariat
  • bistå udviklingskonsulenten i planlægning og afholdelse af større arrangementer, herunder fx medlemsmøder og konferencer
  • stå for registrering og opfølgning af kursusdeltagere, udsende faktura samt varetage lignende aktiviteter knyttet til kursusdeltagelse
  • bistå med praktisk opgaveløsning, samt forefaldende arbejde i sekretariatet

Der er således tale om primært administrative opgaver i jobbet, og man skal derfor også have lyst til den del.

Du skal således være god til at have flere bolde i luften på samme tid, have stort overblik og gode samarbejdsevner. Du skal kunne arbejde projektorienteret, selvstændigt og være åben og serviceminded.

Derudover vil der være opgaver som forskningsassistent. Her medvirker du ved kontakter til medlemmerne som rådgiver, inspirator og vejleder i relation til jordemoderfaglige emner, og du supplerer forsknings- og udviklingskonsulenten som kontaktperson for forsknings- og udviklingsinteresserede jordemødre.

Jordemoderforeningens sekretariat er en lille arbejdsplads med i alt 12 ansatte, hvoraf en del af deltidsansatte. Sekretariatet er præget af høje ambitioner, godt samarbejde, en uformel omgangstone og stor fleksibilitet.

Nærmere oplysninger om vikariatet kan fås ved henvendelse til direktør Jan Helmer tlf. 46 95 34 02

Ansøgning indsendes til Jordemoderforeningen på e-mail sek@remove-this.jordemoderforeningen.dk senest onsdag den 28. august 2019 kl. 9.00.