• Print
  • Bookmark and Share

Fagligt indstik

Intrapartum PCR-test til undersøgelse for Gruppe B Streptokokker

Årgang 2017, nr. 6, Fagligt indstik

Mange gravide kvinder behandles med antibiotika under fødslen for at forhindre vertikal transmission af gruppe B streptokokker (GBS, Streptococcus agalactiae) til deres barn under passagen i fødselskanalen og dermed reducere...[mere]

Fagligt indstik: Danske kvinders erfaringer med rebozo udført under fødslen: Et kvalitativt eksplorativt studie

Årgang 2017, nr. 4, Fagligt indstik

Rebozo kan være et godt alternativ til mere indgribende behandling under fødsel. Teknikken kan også være med til at fremme fødselsforløbet, særligt hos flergangsfødende, og til at give den fødende en oplevelse af omsorg og...[mere]

MRSA - en barriere i et fag, hvor vi er så tæt på

Årgang 2017, nr. 1, Fagligt indstik

Flere og flere jordemødre beskriver en følelse af utilstrækkelighed ved at være jordemoder ved en fødsel med en MRSA- positiv kvinde. Kan det tænkes, at isolationsforanstaltninger og værnemidler har konsekvenser for den...[mere]

Gravidchatten

Årgang 2017, nr. 1, Fagligt indstik

Artiklen beskriver Gravidchatten, der siden 2013 har være et tilbud til gravide og nybagte mødre i Region Hovedstaden. Et af målene med chatten var at komme i kontakt med gravide, der har særlige behov. Gravidchatten er nedlagt...[mere]

Rutinemæssig igangsættelse i uge 39

Årgang 2016, nr. 10, Fagligt indstik

Flere epidemiologiske undersøgelser har vist, at risikoen for intrauterin mortalitet stiger efter 38. graviditetsuge for at øges betydeligt efter 42. graviditetsuge. Det har ført til, at amerikanske obstetrikere flirter med...[mere]

Tværprofessionelt samarbejde mellem obstetrikere og jordemødre

Årgang 2016, nr. 8, Fagligt indstik

En kvalitativ undersøgelse af faglige paradigmers påvirkning af samarbejdet ved området graviditet efter termin [mere]

Ambulant fødsel for førstegangsfødende - forforståelser og løsninger

Årgang 2016, nr. 6, Fagligt indstik

Måske vi skal se mere nuanceret på, hvem vi skal foreslå at føde ambulant. Mødrenes indstilling og lyst til tidlig udskrivelse afhænger ikke kun af, om de har født før, eller har haft en ukompliceret fødsel. Derfor konkluderer...[mere]

Gravide rygere er motiverede, men mangler hjælp til rygestop

Årgang 2016, nr. 4, Fagligt indstik

Indledning Det er almindeligt kendt, at rygning fører til øget dødelighed. Gravide rygere har derudover forøget risiko for graviditetskomplikationer. Risikoen for præterm fødsel er 40% højere hos rygere end hos ikke-rygere (1)....[mere]

Hvad er mulighederne for fælles beslutningstagen i svangreomsorgen?

Årgang 2016, nr. 3, Fagligt indstik

Jordemødre mener, at de inddrager kvinderne i de mange beslutninger, der skal træffes. Men et projekt baseret på videooptagelser og fokusgrupper viser, at beslutninger oftest træffes inden for rammerne af, hvad institutionen står...[mere]

Oplevelsen af inkontinens blandt indvandrerkvinder under og efter graviditet

Årgang 2016, nr. 2, Fagligt indstik

Hvordan oplever indvandrerkvinder inkontinens under og efter graviditet og hvilken viden findes om årsager og mulighed for forebyggelse? Det er en interviewundersøgelse gennemført blandt kvinder med indvandrerbaggrund på Næstved...[mere]

Refleksion skal føre til færre sphincterrupturer

Årgang 2016, nr. 2, Fagligt indstik

‘Fokus på Forløsning’ er et innovationsprojekt om struktureret refleksion over praksis og læring i klinikken. Formålet er, at den jordemoderstuderende og hendes kontaktjordemoder struktureret reflekterer over forløsningen efter...[mere]

Simulation - på hvilken lokalisation kan det gennemføres?

Årgang 2016, nr. 1, Fagligt indstik

Obstetrisk simulation på Rigshospitalet viser, at lokalisationen for simulation er uden betydning for individuel og teamlæring, men in situ-simulation kan bidrage til mere organisationslæring. [mere]

Liminalitet og foster/spædbarn-status på afsnit for perinatalt tab

Årgang 2015, nr. 8, Fagligt indstik

Baseret på 14 dages feltarbejde på et afsnit for perinatalt tab på et dansk hospital har jeg undersøgt, hvordan døde nyfødtes status konstrueres gennem rituelle forhandlinger mellem par og jordemoder. Mens nyfødte med lav...[mere]

Klinisk evalueringsskema - vejen til systematisk og effektiv læring af kliniske færdigheder

Årgang 2015, nr. 6, Fagligt indstik

Resume Et pilotprojekt, gennemført på Aarhus Universitetshospital, tyder på, at man kan styrke de jordemoderstuderendes læringsproces i forhold til at opøve vaginal eksploration ved systematisk at anvende et standardiseret...[mere]

Viser resultater 1 til 14 ud af 73
<< Første < Forrige 1-14 15-28 29-42 43-56 57-70 71-73 Næste > Sidste >>