• Print
  • Bookmark and Share

Fagligt indstik

Fagligt indstik: Rutinemæssig igangsættelse over terminen

Årgang 2018, nr. 9, Fagligt indstik

En nyligt publiceret metaanalyse[1] sætter spørgsmålstegn ved, om rutinemæssige igangsættelser over termin gør mere skade end gavn. Analysen er gennemført af Eva Rydahl, jordemoder og lektor, og Mette Juhl, jordemoder og docent,...[mere]

Fagligt indstik: Frafald og fastholdelse på jordmoderuddannelsen

Årgang 2018, nr. 5, Fagligt indstik

Frafaldet på jordemoderuddannelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland steg op gennem 00’erne. Flere initiativer, der øger det faglige og det sociale tilhørsforhold, er sat i værk og ser ud til at virke....[mere]

Gravide med psykologiske, psykiatriske og/eller svære sociale problemer

Årgang 2018, nr. 2, Fagligt indstik

Artiklens forfattere har gennem telefoninterview med repræsentanter fra landets fødesteder kortlagt omsorgen til gravide med psykologiske, psykiatriske og/eller svære sociale problematikker på niveau 3 i Danmark i henholdsvis...[mere]

Tilknytning, prænatal tilknytning og familiedannelse - en relationel proces

Årgang 2017, nr. 9, Fagligt indstik

Resume Artiklens fokus er elementer fra perinatalpsykologi og nyere tilknytningsteori. Kundskab herfra er yderst relevant for professionelle, der arbejder med familiedannelse og dermed i svangreomsorg, fødsels- og barselhjælpen....[mere]

"Det er en livsstil, man vælger, det at være jordemoder"

Årgang 2017, nr. 8, Fagligt indstik

Hvordan formes og påvirkes den nyuddannede jordemoders professionsidentitet? En nysgerrighed på dette var udgangspunktet for et intensivt feltarbejde på afsnit for fødsler, Aarhus Universitetshospital. Med et antropologisk...[mere]

Epidural analgesi og feber under fødslen

Årgang 2017, nr. 7, Fagligt indstik

Forekomsten af feber relateret til epidural analgesi (EA) ligger mellem 6 og 23%. Ætiologien bag temperaturstigningen er ikke endelig afklaret, men aktivering af en inflammatorisk proces i det epidurale rum eller placenta med...[mere]

Intrapartum PCR-test til undersøgelse for Gruppe B Streptokokker

Årgang 2017, nr. 6, Fagligt indstik

Mange gravide kvinder behandles med antibiotika under fødslen for at forhindre vertikal transmission af gruppe B streptokokker (GBS, Streptococcus agalactiae) til deres barn under passagen i fødselskanalen og dermed reducere...[mere]

Fagligt indstik: Danske kvinders erfaringer med rebozo udført under fødslen: Et kvalitativt eksplorativt studie

Årgang 2017, nr. 4, Fagligt indstik

Rebozo kan være et godt alternativ til mere indgribende behandling under fødsel. Teknikken kan også være med til at fremme fødselsforløbet, særligt hos flergangsfødende, og til at give den fødende en oplevelse af omsorg og...[mere]

MRSA - en barriere i et fag, hvor vi er så tæt på

Årgang 2017, nr. 1, Fagligt indstik

Flere og flere jordemødre beskriver en følelse af utilstrækkelighed ved at være jordemoder ved en fødsel med en MRSA- positiv kvinde. Kan det tænkes, at isolationsforanstaltninger og værnemidler har konsekvenser for den...[mere]

Gravidchatten

Årgang 2017, nr. 1, Fagligt indstik

Artiklen beskriver Gravidchatten, der siden 2013 har være et tilbud til gravide og nybagte mødre i Region Hovedstaden. Et af målene med chatten var at komme i kontakt med gravide, der har særlige behov. Gravidchatten er nedlagt...[mere]

Rutinemæssig igangsættelse i uge 39

Årgang 2016, nr. 10, Fagligt indstik

Flere epidemiologiske undersøgelser har vist, at risikoen for intrauterin mortalitet stiger efter 38. graviditetsuge for at øges betydeligt efter 42. graviditetsuge. Det har ført til, at amerikanske obstetrikere flirter med...[mere]

Tværprofessionelt samarbejde mellem obstetrikere og jordemødre

Årgang 2016, nr. 8, Fagligt indstik

En kvalitativ undersøgelse af faglige paradigmers påvirkning af samarbejdet ved området graviditet efter termin [mere]

Ambulant fødsel for førstegangsfødende - forforståelser og løsninger

Årgang 2016, nr. 6, Fagligt indstik

Måske vi skal se mere nuanceret på, hvem vi skal foreslå at føde ambulant. Mødrenes indstilling og lyst til tidlig udskrivelse afhænger ikke kun af, om de har født før, eller har haft en ukompliceret fødsel. Derfor konkluderer...[mere]

Gravide rygere er motiverede, men mangler hjælp til rygestop

Årgang 2016, nr. 4, Fagligt indstik

Indledning Det er almindeligt kendt, at rygning fører til øget dødelighed. Gravide rygere har derudover forøget risiko for graviditetskomplikationer. Risikoen for præterm fødsel er 40% højere hos rygere end hos ikke-rygere (1)....[mere]

Viser resultater 1 til 14 ud af 79
<< Første < Forrige 1-14 15-28 29-42 43-56 57-70 71-79 Næste > Sidste >>