• Print
  • Bookmark and Share

Fagligt indstik

SWEPIS – svensk igangsættelsesstudie undersøger igangsættelse ved 41 uger versus senest ved 42 uger

Årgang 2019, nr. 8, Fagligt indstik, Tidsskrift forsiden

Det længe ventede svenske randomiserede studie SWEPIS*, der én gang for alle skulle undersøge, om igangsættelse i uge 41+0 forbedrer perinatale og maternelle udfald fremfor at afvente til uge 42+0, måtte afbrydes efter, at man...[mere]

Fagligt indstik: Galdevejsatresi - en alvorlig medfødt sygdom

Årgang 2019, nr. 7, Fagligt indstik

Cirka fem børn fødes årligt i Danmark med galdevejsatresi, der er en medfødt defekt i galdegangene. Tilstanden viser sig ved gulsot i mere end 14 dage og behandles kirurgisk og eventuelt ved levertransplantation. Prognosen...[mere]

Fagligt indstik: Kendt jordemoder - organisation, trivsel og resultater

Årgang 2019, nr. 2, Kendt jordemoder, Fagligt indstik

Resumé: Kommende forældre sætter pris på at kende den jordemoder, der skal være med til fødslen. Og mange jordemødre er glade for at arbejde i en kendt jordemoderordning. Et godt arbejdsmiljø og et godt udkomme afhænger dog også...[mere]

Evaluering af Trivselscafé

Årgang 2019, nr. 1, Fagligt indstik

- et tiltag til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø på fødegangen[mere]

Fagligt indstik: Rutinemæssig igangsættelse over terminen

Årgang 2018, nr. 9, Fagligt indstik

En nyligt publiceret metaanalyse[1] sætter spørgsmålstegn ved, om rutinemæssige igangsættelser over termin gør mere skade end gavn. Analysen er gennemført af Eva Rydahl, jordemoder og lektor, og Mette Juhl, jordemoder og docent,...[mere]

Fagligt indstik: Frafald og fastholdelse på jordmoderuddannelsen

Årgang 2018, nr. 5, Fagligt indstik

Frafaldet på jordemoderuddannelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland steg op gennem 00’erne. Flere initiativer, der øger det faglige og det sociale tilhørsforhold, er sat i værk og ser ud til at virke....[mere]

Gravide med psykologiske, psykiatriske og/eller svære sociale problemer

Årgang 2018, nr. 2, Fagligt indstik

Artiklens forfattere har gennem telefoninterview med repræsentanter fra landets fødesteder kortlagt omsorgen til gravide med psykologiske, psykiatriske og/eller svære sociale problematikker på niveau 3 i Danmark i henholdsvis...[mere]

Tilknytning, prænatal tilknytning og familiedannelse - en relationel proces

Årgang 2017, nr. 9, Fagligt indstik

Resume Artiklens fokus er elementer fra perinatalpsykologi og nyere tilknytningsteori. Kundskab herfra er yderst relevant for professionelle, der arbejder med familiedannelse og dermed i svangreomsorg, fødsels- og barselhjælpen....[mere]

"Det er en livsstil, man vælger, det at være jordemoder"

Årgang 2017, nr. 8, Fagligt indstik

Hvordan formes og påvirkes den nyuddannede jordemoders professionsidentitet? En nysgerrighed på dette var udgangspunktet for et intensivt feltarbejde på afsnit for fødsler, Aarhus Universitetshospital. Med et antropologisk...[mere]

Epidural analgesi og feber under fødslen

Årgang 2017, nr. 7, Fagligt indstik

Forekomsten af feber relateret til epidural analgesi (EA) ligger mellem 6 og 23%. Ætiologien bag temperaturstigningen er ikke endelig afklaret, men aktivering af en inflammatorisk proces i det epidurale rum eller placenta med...[mere]

Intrapartum PCR-test til undersøgelse for Gruppe B Streptokokker

Årgang 2017, nr. 6, Fagligt indstik

Mange gravide kvinder behandles med antibiotika under fødslen for at forhindre vertikal transmission af gruppe B streptokokker (GBS, Streptococcus agalactiae) til deres barn under passagen i fødselskanalen og dermed reducere...[mere]

Fagligt indstik: Danske kvinders erfaringer med rebozo udført under fødslen: Et kvalitativt eksplorativt studie

Årgang 2017, nr. 4, Fagligt indstik

Rebozo kan være et godt alternativ til mere indgribende behandling under fødsel. Teknikken kan også være med til at fremme fødselsforløbet, særligt hos flergangsfødende, og til at give den fødende en oplevelse af omsorg og...[mere]

MRSA - en barriere i et fag, hvor vi er så tæt på

Årgang 2017, nr. 1, Fagligt indstik

Flere og flere jordemødre beskriver en følelse af utilstrækkelighed ved at være jordemoder ved en fødsel med en MRSA- positiv kvinde. Kan det tænkes, at isolationsforanstaltninger og værnemidler har konsekvenser for den...[mere]

Gravidchatten

Årgang 2017, nr. 1, Fagligt indstik

Artiklen beskriver Gravidchatten, der siden 2013 har være et tilbud til gravide og nybagte mødre i Region Hovedstaden. Et af målene med chatten var at komme i kontakt med gravide, der har særlige behov. Gravidchatten er nedlagt...[mere]

Viser resultater 1 til 14 ud af 83
<< Første < Forrige 1-14 15-28 29-42 43-56 57-70 71-83 Næste > Sidste >>