• Print
  • Bookmark and Share

Ledige bøger til anmeldelse

100 myter om graviditet og fødsel
Agnete Nørrelund-Madsen
FADL's Forlag 2018
Ikke anmeldt

Akut sygepleje 

Susanne Jastrup (red.) 
Munksgaard, 2012 
Ikke anmeldt

Ammefilm: "Mælk til Frederikke"
Udarbejdet i samarbejde med Region Midtjylland
Produceret af Moster Bob Film & Kommunikation, 2015
Ikke anmeldt
Se filmen 

Bariatri i et tværfagligt perspektiv - Forebyggelse og behandling af svær overvægt
Jette Ingerslev og Andreas Printzlau
Nyt nordisk forlag Arnold Busck, 2016
Ikke anmeldt 

Basal kvalitetsudvikling
Jan Mainz
Munksgaard, 2017
Ikke anmeldt

Det dobbelte KRAM - et tværfagligt arbejdsgrundlag for mental sundhed, helbred og trivsel
Peter Thybo
Hans Reitzels forlag, 2016
Ikke anmeldt 

Epidemiologi og evidens
Svend Juul m.fl.
Munksgaard, 3. udgave
Ikke anmeldt 

Ernæring
Kia Halschou-Jensen (red.)
Munksgaard, 2015
Ikke anmeldt

Evidensbaseret sygepleje - en bro mellem forskning og den kliniske virksomhed
Ania Willman, Peter Stoltz, Christel Bathsevani 
Gads Forlag, 2007 
Ikke anmeldt

Farmakologi - Hånden på hjertet
Inge Olsen og Susanne Piilgaard Hallin
Munksgaard, 2013
Ikke anmeldt

Forebyggelse og bekymring i professionel praksis
Gitte Sommer Harrits og Marie Østergaard Møller
Hans Reitzels forlag, 2016
Ikke anmeldt 

Fra forskning til praksis
Preben Ulrich Pedersen m.fl.
Munksgaard, 2017
Ikke anmeldt

Graviditet og risiko - Kvinders oplevelse af tilbud, valg og krav
Grit Niklasson
Samfundslitteratur, 2015
Ikke anmeldt  

Graviditetskalenderen som app til iPhone/iPad
Camilla Gry Temmesen
Gyldendal, 2016
Ikke anmeldt

Helens bog til far - Vær far med tillid, nærvær og respekt
Helen Lyng Hansen
Gads Forlag, 2016
Ikke anmeldt 

Hvornår bliver det vores tur? Hjælp til barnløse i fertilitetsbehandling
Tina Sandager
muusmann forlag, 2017
Ikke anmeldt

Innovation i sundhedsvæsnet
Trine U. Fredskild, Dorte Dalkjær og Henning Langberg
Gads Forlag, 2017
Ikke anmeldt 

Introduktion til Sensitive børn
Athina Delskov og Lene Sonne
Forlaget Aronsen, 2015
Ikke anmeldt

Kemi på hjernen - gå ud over enhver forstand
Philippe Grandjean og Pernille Hermann
Gyldendal, 2015
Ikke anmeldt

Kend din søvn
Marianne Rohweder
Munksgaard, 2016
Ikke anmeldt

Klinisk forskningsmetode 
Torben Jørgensen, Erik Christensen og Allan Linneberg 
Munksgaard, 2016
Ikke anmeldt 

Kommunikation for sundhedsprofessionelle
Kim Jørgensen
Gads Forlag, 2017
Ikke anmeldt

Kvalitetsudvikling og dokumentation i sundhedsvæsenet
Esta Larsen i Djónastovu og Kim Walther Jacobsen
Dansk Sygeplejeråd
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2016
Ikke anmeldt

Mikrobiologi - for sundhedsprofessionelle
Vegard Bruun Wyller
Gads Forlag, 2014
Ikke anmeldt

Mikrobiologi - Hånden på hjertet 
Lena Astrid Nielsen og Claus Østergaard 
Munksgaard, 2012 
Ikke anmeldt

Mælkebøttebarn i blomst
Tina M.-L. Campbell
Selvudgivelse, 2014
Ikke anmeldt

Narrativ dokumentation i velfærdsprofessionerne
Janne Hedegaard Hansen
Akademisk Forlag, 2017
Ikke anmeldt 

Obstetric Simulation - Designing simulation-based medical education and the role of physical fidelity 
Jette Led Sørensen, 2016
Ikke anmeldt

Patientinddragelse i praksis - erfaringer, metoder og perspektiver
Kathrine Hoffmann Pii og Trine Ugermann Fredskild
Gads Forlag, 2017
Ikke anmeldt

Patientperspektivet - En kilde til viden

Bente Martinsen, Annelise Norlyk og Pia Dreyer (red.)
Munksgaard, 2012
Ikke anmeldt

Patientstøtte - før, under og efter sygdom
Irene Christiansen og Caroline Magdalene Maier
Hans Reitzels Forlag, 2013
Ikke anmeldt

Personhåndtering - Dilemmaer og perspektiver 
Susan Warming, Karen Lyng, Mogens Thiesen Pedersen og Kaia Nielsen 
Munksgaard, 2012 
Ikke anmeldt

Projektarbejde i Sundhedsvæsnet
Pia Dreyer og Bodil Sestoft
Munksgaard, 2016
Ikke anmeldt

Præventionsguide (4. udgave)
Charlotte Wilken-Jensen (red.)
Munksgaard, 2017
Ikke anmeldt

Sagt og usagt - Om brug af børn til voksensex
Beth Grothe Nielsen
Gyldendal, 2011
Ikke anmeldt

Samtaler med en tolk i udredning, behandling og rådgivning
Tatiana Jessen, Inge Baaring og Tytte Hetmar (red.)
Frydenlund, 2008
Ikke anmeldt

Screeninger i klinisk praksis
Hanne Konradsen (red.)
Forlaget Munksgaard, 2016
Ikke anmeldt 

Smerter hos børn - indsigt, mestring, lindring
Maiken Bjerg og Charlotte Jensen
Frydenlund, 2014
Ikke anmeldt

Sosial nettverksstøtte ved bra død
Kari Dyregrov og Atle Dyregrov
Fagboksforlaget, 2007
Ikke anmeldt

Statistik i ord - En introduktion til statistiske metoder
Hans Lund og Henrik Røgind
Munksgaard, 2016
Ikke anmeldt 

SUNDT, SUNDERE, helt SYGT
Af Karen Hvidtfeldt og Charlotte Kroløkke
Samfundslitteratur 2016
Ikke anmeldt

Sundhedsinformatik i klinisk praksis
Redigeret af Lone Withen Erdmann
Gads Forlag 2011
Ikke anmeldt

Sundhedspleje - Et fag i forandring 
Jette Rasmussen og Vibeke Samberg
Munksgaard, 2012
Ikke anmeldt

Sundhedsdansk
Jørgen Kvist Kristensen, Elisabeth Lippert, Claes Mørkeberg, Susanne Vahr
Munksgaard, 2011 
Ikke anmeldt

Sundhedsvæsenet på tværs
Bjarne Rose Hjortbak (red.)
Munksgaard, 2013
Ikke anmeldt

Sund hud til børn - det er lettere end du tror
Karoline Lawætz
Turbine 2014
Ikke anmeldt

Sundhed og sygdom - en introduktion til det danske sundhedsvæsen (video)
Region Hovedstaden, 2015
Ikke anmeldt

Sygdomsforbyggelse
Signild Vallgårda, Finn Diderichsen & Torben Jørgensen
Forlaget Munksgaard
Ikke anmeldt

Syg litteratur 
Anne-Marie Mai, Peter Simonsen, Camilla Schwartz og Iben Engelhardt Andersen
Forlaget Munksgaard, 2016
Ikke anmeldt 

Syg litteratur
Anne-Marie Mai og Peter Simonsen
Forlaget Munksgaard, 2017
Ikke anmeldt

Udviklingstraumer - hvordan udviklingstraumer påvirker selvregulering, selvbillede og evnen til kontakt
Laurence Heller og Aline Lapierre
Hans Reitzels Forlag, 2014
Ikke anmeldt

Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet
Trine Ungermann Fredskild og Dorte Dalkjær(red.)
Gads Forlag, 2017
Ikke anmeldt

Voksenmobning i ord og handling - En håndbog om arbejdsrelateret mobning  
Jakob Kehlet
Landsforeningens Voksenmobning Nej Tak!, 2015
Ikke anmeldt