• Print
  • Bookmark and Share

Nr. 7, 2018

Når patienten klager

Klagesager, Årgang 2018, nr. 7

Alle patienter har ret til at klage over den sundhedsfaglige behandling, de har fået i sundhedsvæsenet. Patienterne indgiver ca. 7.000 klager om året. Der er klager indenfor alle sundhedsfaglige områder. I de seneste seks år har...[mere]

Hvis du får en patientklage/henvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Klagesager, Årgang 2018, nr. 7

1. Patienter, der ønsker at klage over behandling i regionerne, tilbydes en lokal dialog med det involverede sundhedspersonale. Jordemoderforeningen anbefaler generelt, at man deltager i denne dialog, hvis man har været...[mere]

God læring i klagesager

Klagesager, Årgang 2018, nr. 7

Mette Kiel Smed er sagkyndig i Styrelsen for Patientklager og arbejder til daglig som afdelingsjordemoder på Rigshospitalet. Hun mener, der er meget at lære af klagesagerne og vurderer, at en del af klagerne kunne forebygges med...[mere]

Ambulant medicinsk igangsættelse af fødsel

Årgang 2018, nr. 7

Efter at Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi den 12. september fik viden om, at produktresumeet for Angusta® er ændret, har selskabet henvendt sig til diverse styrelser. Lægemiddelstyrelsen burde have informeret...[mere]

Viser resultater 5 til 8 ud af 12