• Print
  • Bookmark and Share

Nr. 3, 2016

"Det handler om at bidrage med det, vi kan"

Årgang 2016, nr. 3

Jordemoderforeningen har indgået aftale med den liberianske jordemoderforening om et formaliseret samarbejde: Twinning. Danske jordemødre får mulighed for at deltage i projektet. [mere]

Selv-hypnose

Resume af forskning, Årgang 2016, nr. 3

Af Esther Birgitte Toft Jensen, jordemoder, Tobias Klausen og Jens Svare, obstetrikere Abstrakt Formålet med undersøgelsen var at undersøge, om træning i selv-hypnose i graviditeten kan reducere behovet for epiduralanalgesi...[mere]

Hvad er mulighederne for fælles beslutningstagen i svangreomsorgen?

Fagligt indstik, Årgang 2016, nr. 3

Jordemødre mener, at de inddrager kvinderne i de mange beslutninger, der skal træffes. Men et projekt baseret på videooptagelser og fokusgrupper viser, at beslutninger oftest træffes inden for rammerne af, hvad institutionen står...[mere]

Igangsættelse af fødslen associeret med akut sectio og vacuum-forløsning

Forskning på vej, Årgang 2016, nr. 3

Der er i den videnskabelige litteratur uenighed om, hvorvidt igangsættelse af fødslen øger risikoen for akut sectio, mens risikoen for vacuumforløsning i mindre grad er belyst. Den aktuelle undersøgelse er baseret på data fra...[mere]

Viser resultater 9 til 12 ud af 18