• Print
  • Bookmark and Share

Nr. 2, 2016

Leder: Så er der penge - eller er der?

Årgang 2016, nr. 2

Sundheds- og Ældreministeriet har sendt brev til regionerne om “rammer for tilsagn om midler til styrket indsats på hospitalernes fødeafdelinger”. Det er nu op til regionerne/sygehusene/fødeafdelingerne at indsende budget, der...[mere]

Den langtrukne fødsel

Årgang 2016, nr. 2

Når fødslen – og ikke mindst tiden op til – foregår i hjemmet er der større råderum for både den fødende og for jordemoderen. En erfaren hjemmefødselsjordemoder beretter fra en fødsel, der trak ud. [mere]

Nordic Homebirth

Resume af forskning, Årgang 2016, nr. 2

‘Nordic Homebirth’ er et fællesnordisk prospektivt kohortestudie om hjemmefødsler. Fra 2008 til 2013 samlede en projektgruppe i hvert land (Danmark, Island, Norge og Sverige) data ind på hjemmefødsler via skemaer, som blev...[mere]

Oplevelsen af inkontinens blandt indvandrerkvinder under og efter graviditet

Fagligt indstik, Årgang 2016, nr. 2

Hvordan oplever indvandrerkvinder inkontinens under og efter graviditet og hvilken viden findes om årsager og mulighed for forebyggelse? Det er en interviewundersøgelse gennemført blandt kvinder med indvandrerbaggrund på Næstved...[mere]

Viser resultater 1 til 4 ud af 11
<< Første < Forrige 1-4 5-8 9-11 Næste > Sidste >>