• Print
  • Bookmark and Share

Nr. 8, 2015

Hjemmefødselsordningen består

Årgang 2015, nr. 8

Politikerne i Region Sjælland vendte tommelen nedad til et forslag om at lukke regionens hjemmefødselsordning.[mere]

Indikator til tjek

Årgang 2015, nr. 8

Kan det passe, at mere end hver tiende kvinder i aktiv fødsel har en jordemoder ved deres side hele vejen? Næppe, mener styregruppen bag Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler, der registrerer frekvensen af kontinuerlig...[mere]

Sådan fastholder vi udsatte gravide

Årgang 2015, nr. 8

Det kan være svært at fastholde socialt udsatte, psykisk sårbare og måske helt unge gravide i svangreomsorgen. Men med en fælles indsats fra Herlev Hospital og Ballerup Kommune er det lykkedes at indgå partnerskab med 53 gravide...[mere]

Liminalitet og foster/spædbarn-status på afsnit for perinatalt tab

Fagligt indstik, Årgang 2015, nr. 8

Baseret på 14 dages feltarbejde på et afsnit for perinatalt tab på et dansk hospital har jeg undersøgt, hvordan døde nyfødtes status konstrueres gennem rituelle forhandlinger mellem par og jordemoder. Mens nyfødte med lav...[mere]

Viser resultater 9 til 12 ud af 13