• Print
  • Bookmark and Share

Nr. 10, 2014

Svangreomsorgen på finansloven 2015

Årgang 2014, Nr. 10

Med finansloven for 2015 får det danske samfund for de kommende fire år en sundhedspakke på 6,5 milliarder, af hvilke 260 millioner i perioden skal gå til fødeafdelingerne til sikring af bemandingen og til opfyldelse af...[mere]

Bachelorprisen 2014: Det kliniske skøn der blev væk

Årgang 2014, Nr. 10

Tre jordemoderstuderende vandt årets Bachelorpris på et fællesprojekt fra Jordemoderuddannelsen på Metropol i København. De oplever, at de kliniske retningslinjer ofte overtrumfer det kliniske skøn i hverdagen på en...[mere]

Bachelorprisen 2014: de øvrige vindere.....

Årgang 2014, Nr. 10

2. prisenJordemødrene Lise Rosengreen Nortoft, Eva Lund Hessel og Lena Kirstine Hansen vandt andenprisen med bachelorprojektet med titlen ‘Hvem ligger på fødestue 4 ...?’Projektet handler om kategorisering af fødende kvinder...[mere]

Fagligt indstik: Cancer under graviditeten - et dilemma med to liv

Fagligt indstik, Årgang 2014, Nr. 10

Cancersygdom under en graviditet er heldigvis sjældent forekommende og ses hos ca. 1 ud af 1.000 graviditeter (1,2). I et nyere dansk registerstudie fandt man en incidens på 89,6 ud af 100.000 graviditeter (3). Man fandt en...[mere]

Viser resultater 5 til 8 ud af 12