• Print
  • Bookmark and Share

Nr. 2, 2013

"Næste gang vil jeg ikke gå baglæns"

I praktik, Årgang 2013, Nr. 2

Katrine blev på grund af uheldige omstændigheder kastet rundt mellem forskellige kontaktjordemødre. Det bliver der laves om på i næste praktik.[mere]

Trængsel i klinikken

I praktik, Årgang 2013, Nr. 2

På Odense Universitetshospital lægger de jordemoderstuderende selv deres vagtskema og der er fleksibilitet, hvis de får behov for at bytte en vagt undervejs. Men det kræver alligevel høj grad af omstillingsparathed at være...[mere]

I praktik med kendt jordemoder

I praktik, Årgang 2013, Nr. 2

De studerende vil gerne have kontinuitet og det får det ved at følge jordemødre i kendt jordemoder-ordning. Men der er også udfordringer.[mere]

Fagligt indstik: Reflektion i dialog

Fagligt indstik, Årgang 2013, Nr. 2

Om teori-praktik-teori transfer i jordemoderuddannelsen[mere]

Viser resultater 5 til 8 ud af 13

Hjælp til søgning

Hvis du vil søge på flere ord i en bestemt rækkefølge, fx kendt jordemoder, skal du sætte citationstegn uden om ordene: "kendt jordemoder".


ISSN: 2246-1434
Titel: Tidsskrift for Jordemødre (online)