• Print
 • Bookmark and Share

2013

Læs blandt andet om:
 • Leder: Tre små juletulipaner ....
 • Vikariater giver dilemmaer og kollegial debat
 • Risikoscoring af raske gravide
 • Resume af forskning: Har børn født ved kejsersnit et ændret immunforsvar?
Læs blandt andet om:
 • Årets bachelorpris
 • Når der er brug for et skub
 • Bliv studenterpolitisk aktiv
 • Resume af forskning: Et randomiseret studie af kendt jordemoder for alle risikogrupper
Læs blandt andet om:
 • Leder: Kære læger og jordemødre
 • Fagligt indstik: Den narrative tilgang i jordemoderfaglig praksis
 • Fagligt indstik: Narrativitet og provokerede sene aborter
 • Et rum fuldt af forståelse
Læs blandt andet om:
 • Leder: Mange indgreb i fødselshjælpen
 • S for selvransagelse
 • Samsovning - en anbefaling uden evidens?
 • Det enkle budskab
Læs blandt andet om:
 • Leder: Uddannelse i Norden
 • Optimale rammer for akut obstetrisk træning
 • Fagligt indstik: Etnisk oprindelses betydning for kvinders oplevelser under graviditet, fødsel og barsel
 • Hjemmefødsler i Norden
Læs blandt andet om:
 • Leder: Lunere vinde
 • Ungdomsmodtagelse på dansk grund
 • Minprostin og misoprostol
 • Misoprostol - et peroralt alternativ til Minprostin
Læs blandt andet om:
 • Leder: Tillykke til os alle
 • Bergman Bølgen
 • KJO: Egner du dig til at være kendt?
 • KJO: “Lige nu handler det om at få lavet en god aftale”
Læs blandt andet om:
 • Leder: Urafstemning OG lockout
 • Fødselsdepression: Fødselsdepressionens dybe rødder
 • Fødselsdepression: Da Jannis mand forsvandt
 • Fødselsdepression: Når fædrene går ned med flaget
Læs blandt andet om:
 • Leder: OK13 – læhegn, nyt land og sammenbrud
 • "Det handler om at få kontrol over krybdyrhjernen"
 • Falsk varebetegnelse
 • Kom an, fødsel!
Læs blandt andet om:
 • Hvorfor er refleksionsark og eksamensstress nødvendigt?
 • Leder: Arbejdsløshed
 • Kontinuitet i praktikken
 • Relationer og nærhed
Læs blandt andet om:
 • Leder: Vær velkommen!
 • Willers manøvre
 • Forskning på vej: Et jordemoderfagligt forskningsprojekt m.h.p. at nedbringe antallet og graden af fødselsbristninger
 • Med sund skepsis

Hjælp til søgning

Hvis du vil søge på flere ord i en bestemt rækkefølge, fx kendt jordemoder, skal du sætte citationstegn uden om ordene: "kendt jordemoder".


ISSN: 2246-1434
Titel: Tidsskrift for Jordemødre (online)