• Print
  • Bookmark and Share

Nr. 9, 2004

Hørescreening af nyfødte

Årgang 2004, nr. 9

Fra 1. september skal alle nyfødte screenes for medfødt høretab. Jordemødre advarer mod konsekvenserne af at kombinere hørescreeningen med PKU-prøven. [mere]

Diplom-moduler for jordemødre

Årgang 2004, nr. 9

Fra foråret 2005 bliver det muligt at vælge et rent jordemoderfagligt modul ved sammensætningen af en diplomuddannelse under CVU - endnu et modul er under forberedelse. [mere]

Klinisk vejlederuddannelse: Sådan én bør alle have

Årgang 2004, nr. 9

Der er bred enighed om, at kontaktjordemødre skal rustes bedre til deres pædagogiske omgang med studerende i praktik - men stor forskel på, hvor mange jordemødre, der lokalt kan pilles ud af normeringen til det seks uger lange...[mere]

Mekanisering af omsorg

Årgang 2004, nr. 9

Jordemødres indbyrdes relationer og relationer til ledelsen har betydning for den omsorg, de giver til kvinderne. I takt med centralisering af fødsler på større afdelinger bliver det tiden, der styrer jordemoderens arbejde -...[mere]

Viser resultater 5 til 8 ud af 12

Hjælp til søgning

Hvis du vil søge på flere ord i en bestemt rækkefølge, fx kendt jordemoder, skal du sætte citationstegn uden om ordene: "kendt jordemoder".


ISSN: 2246-1434
Titel: Tidsskrift for Jordemødre (online)