• Print
  • Bookmark and Share

Artikelarkiv

Her kan du læse artikler fra tidligere numre af Tidsskrift for Jordemødre. Udgivelserne er angivet med årgang og nummer, og du kan desuden søge i artikelarkivet som beskrevet nedenfor.
Søgning på artikler

Læs blandt andet om:
  • Leder: Det kan blive en pige eller det kan blive en dreng
  • Kandidat i jordemodervidenskab
  • En vagt på Auckland City Hospital
  • Deltidsselvstændig
Læs blandt andet om:
  • Leder
  • Vaginale UK-fødsler på vej tilbage
  • Op at stå - med UK
  • "Ingen fagperson gik i dybden med min bekymring"

Hjælp til søgning

Hvis du vil søge på flere ord i en bestemt rækkefølge, fx kendt jordemoder, skal du sætte citationstegn uden om ordene: "kendt jordemoder".


ISSN: 2246-1434
Titel: Tidsskrift for Jordemødre (online)