• Print
  • Rss
  • Bookmark and Share

Tidsskrift for Jordemødre

Seneste udgivelse:Nr. 3, 2017

IfOKUS: Sundhedsplatformen

Det kræver stadig 30 klik på computeren at bestille en præeklampsi-pakke i Sundhedsplatformen, men der arbejdes på det.

Læs to artikler om platformen

Sundhedsplatformen: Frustrationer og fremskridt

Farvel til vigtige data - måske

 

IfOKUS: Valg

Der er valg til formands, hovedbestyrelses, og kredsformandsposterne samt til de to nye pladser i kredsbestyrelserne. 

Læs artiklerne om valgene:

Udvidet demokratisk struktur

Valg til formands,- hovedbestyrelses- og kredsformandsposterne

Vil du være med i kredsbestyrelsen?

Vil du være en del af hovedbestyrelsen?

Kredsformændene om de to ekstra medlemmer af kredsbestyrelserne

IfOKUS: Forskning, fag og udvikling

I hvert nummer af Tidsskrift for Jordemødre bringer vi artikler, der tager afsæt i bechelor-, master, kandidat eller ph.d. projekter. Artikler om udviklingsprojekter og gennemgang af litteratur samt resume af forskning. Artiklerne er skrevet af jordemødre og andre fagpersoner. 
Du kan finde alle artiklerne her på hjemmesiden

Hjælp til søgning

Hvis du vil søge på flere ord i en bestemt rækkefølge, fx kendt jordemoder, skal du sætte citationstegn uden om ordene: "kendt jordemoder".


ISSN: 2246-1434
Titel: Tidsskrift for Jordemødre (online)


Om Tidsskriftet

Annoncer

Ønsker du at indrykke en jobannonce i Tidsskrift for Jordemødre, så læs mere her.

Ønsker du at indrykke en forretningsannonce i Tidsskrift for Jordemødre, så læs mere her.