• Print
  • Bookmark and Share

Tidsskrift for Jordemødre

Seneste udgivelse:Nr. 4, 2017

IfOKUS: Klinik- og hjemmefødsler i England

I England anbefaler man flergangsfødende at føde hjemme og både første- og flergangsfødende at føde på jordemoderledet klinik, hvis alt er normalt. En gruppe læger og jordemødre fra Danmark har været i England for at se nærmere på den engelske model.
Læs artiklen

IfOKUS: Valg

Der har været valg til formands-, hovedbestyrelses-, og kredsformandsposterne samt til de to nye pladser i kredsbestyrelserne. 

Til de to pladser i hovedbestyrelsen blev Rikke Maimburg og Maria Gaden Bjerre valgt. 

Læs om de to nye medlemmer 

IfOKUS: Forskning, fag og udvikling

I hvert nummer af Tidsskrift for Jordemødre bringer vi artikler, der tager afsæt i bechelor-, master, kandidat eller ph.d. projekter. Artikler om udviklingsprojekter og gennemgang af litteratur samt resume af forskning. Artiklerne er skrevet af jordemødre og andre fagpersoner. 
Du kan finde alle artiklerne her på hjemmesiden

Hjælp til søgning

Hvis du vil søge på flere ord i en bestemt rækkefølge, fx kendt jordemoder, skal du sætte citationstegn uden om ordene: "kendt jordemoder".


ISSN: 2246-1434
Titel: Tidsskrift for Jordemødre (online)


Om Tidsskriftet

Annoncer

Ønsker du at indrykke en jobannonce i Tidsskrift for Jordemødre, så læs mere her.

Ønsker du at indrykke en forretningsannonce i Tidsskrift for Jordemødre, så læs mere her.