• Print
  • Bookmark and Share

Udvalg og repræsentationer

Jordemoderforeningen er repræsenteret i en række komiteer, organisationer og udvalg både nationalt og internationalt.
Her finder du en oversigt over disse udvalg, og du kan bl.a. se, hvem der repræsenterer Jordemoderforeningen. Det er Jordemoderforeningens hovedbestyrelse, der beslutter, hvem der skal beklæde de enkelte poster.

Nationalt
Internationalt
Sundhed og forebyggelse
Hjælpeorganisationer


Vilkår for repræsentanter

Der gives ikke mødegodtgørelse til eksterne repræsentationer, men der kan i specielle tilfælde ydes tabt arbejdsfortjeneste. Det kan kun ske efter aftale med Jordemoderforeningens formandskab.

Der ydes rejsegodtgørelse til offentlige transportmidler på standardklasse.

Vil du repræsentere Jordemoderforeningen?

Vil du være Jordemoderforeningens repræsentant i en organisation, forening, el.lign.? Så er det nu, du skal gribe chancen.

Repræsentationerne skal bemandes med jordemødre med interesse for netop dén pågældende repræsentations sag.

Før du beslutter dig endeligt til at søge en post,bør du overveje, om du har tid og kræfter til at afse den nødvendige tid til arbejdet. Vi har forsøgt at beskrive opgaver og tidsforbrug under den enkelte repræsentation, men det er meget svært at sige det nøjagtigt.

Du skal være opmærksom på, at der til eksterne repræsentationer ikke gives mødegodtgørelse,men at der i specielle tilfælde kan ydes tabt arbejdsfortjeneste. Det kan kun ske efter aftale med Jordemoderforeningens formandskab.

Der ydes rejsegodtgørelse til offentlige transportmidler på standardklasse.

Ansøgning
Alle ansøgere skal sende en kort begrundetansøgning senest tirsdag den 30. april 2019 til jpo@remove-this.jordemoderforeningen.dk. Det gælder også dem, der pt. sidder på de forskellige poster.

Hovedbestyrelsen vælger på møde i maj, hvem der skal beklæde de enkelte poster.

Alle ansøgere får svar på deres ansøgning.

Følgende poster udbydes:


Valg til vurderingsudvalget i Forsknings- og Udviklingsbeholdningen

Har du lyst til at indgå i vurderingsudvalget i Jordemoderforeningens Forsknings- og Udviklingsbeholdning?

Kunne du tænke dig at være en del af et fagligt dygtigt, bredt funderet, diskussionslystent og velargumenterende vurderingsudvalg.

Og er du enten ledende jordemoder, jordemoder med videreuddannelse på minimum kandidatniveau eller klinisk instruktionsjordemoder, så se nærmere her:

Hver post i udvalget er på valg hvert 4. år – dog med forskydning, således at der sikres overlap i udvalgets arbejde. Følgende tre repræsentationer er nu på valg for sommeren 2019-2023:

  • ledende jordemoder
  • jordemoder med videreuddannelse på kandidat- eller ph.d.-niveau, gerne med tilknytning til et forskningsmiljø
  • klinisk instruktionsjordemoder

Arbejdet i udvalget vil give dig mulighed for at få indsigt i jordemoderfaglige forsknings- og udviklingsprojekter rundt omkring i landet. Samtidig må det forventes, at der skal afsættes tid til at læse ansøgningerne igennem inden møderne, ligesom det selvfølgelig også kræver tid (cirka tre timer) at deltage i udvalgsmøderne. Disse afholdes hovedsaligt som virtuelle møder, men der kan også være tale om fysiske fremmøder. Tiltrædelse til posten vil ske fra august 2019.

Læs mere om Forsknings- og Udviklingsbeholdningen

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll på 46 95 34 03, mail ams@remove-this.jordemoderforeningen.dk

Ansøgning med navn, CV og kort begrundelse skal sendes til Anne-Mette Schroll på ams@remove-this.jordemoderforeningen.dk senest onsdag den 1. maj 2019.

Hovedbestyrelsen vælger repræsentanter blandt de indkomne kandidater.