• Print
  • Bookmark and Share

Iben Konradi Nielsen

Direktør
Telefon:
46 95 34 02 / 28 73 42 66
E-mail: ikn@remove-this.jordemoderforeningen.dk

Iben er personaleansvarlig og administrativ leder af Jordemoderforeningens sekretariat. Hun varetager foreningens økonomi, kommunikation, love og organisation. Iben er uddannet journalist fra danmarks Journalisthøjskole.