• Print
  • Bookmark and Share

Alexander Høy

Juridisk konsulent
Telefon: 46 95 34 14
E-mail: alh@remove-this.jordemoderforeningen.dk

Alexander er uddannet jurist, og er ansat som barselsvikar for Kasper Gabs Hansen. Han varetager jordemødres løn- og arbejdsforhold og henvendelser fra medlemmer på dette område.