• Print
  • Bookmark and Share

Lillian Bondo medlem af Det Etiske Råd

03. januar 2011

Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen, er fra 1. januar udpeget til medlem af Det Etiske Råd. Lillian Bondo har været en flittig deltager i mange etiske debatter, blandt andet debatterne om fosterdiagnostik og abort, men også sundhedsdebatten generelt.

 - På nogle områder har jeg en professionel indsigt, som for eksempel abort, fosterdiagnostik og etiske spørgsmål i forbindelse med sundhedsfremme, mens jeg på andre områder ikke er mere vidende end andre borgere, siger Lillian Bondo, - og lige meget, hvor meget jeg føler mig på hjemmebane, så har jeg opdaget, at hver debat om et etisk spørgsmål formår at udfolde emnet, så der stilles øgede krav til information og stillingtagen. 

Lillian Bondo mener ikke, at hendes placering som formand for Jordemoderforeningen farver hendes udtalelser i de etiske debatter: 

- Selvfølgelig er jeg fortsat formand for Jordemoderforeningen — det hverken kan eller skal jeg lægge af mig — men i de etiske spørgsmål bliver det andet end interessevaretagelse, der kommer til at fylde, og sådan har det egentlig også været i de udsagn, jeg er kommet med i spørgsmål om etisk stillingtagen indtil nu. Det bliver der ingen forskel i, siger Lillian Bondo. 

Sammensætningen af Det Etiske Råd med forskellige samfundsrepræsentanter er meget vigtig:

- Det Etiske Råd er ikke en gruppe eksperter, men samfundsrepræsentanter, der stiller sig til rådighed for politikerne, så de får et bredere grundlag at tage stilling til etiske spørgsmål på, siger Lillian Bondo. 

Om Lillian Bondo:
Uddannet jordemoder ved jordemoderskolen i København i 1984
Formand for Jordemoderforeningen 2001-
MPA ved Copenhagen Buiness School i 2008
Medlem af Det Etiske Råd januar 2011- 

 

Yderligere oplysninger ved henvendelse til Anne-Marie Kjeldset på 21 76 64 04 eller til Lillian Bondo på 23 43 94 33.