• Print
  • Bookmark and Share

Finmasket net under nybagte familier skal sikre optimal omsorg

Nye tal for genindlæggelser af nyfødte skal tolkes med varsomhed, siger Jordemoderforeningens formand, Lillian Bondo. ”Vi er midt i at implementere Sundhedsstyrelsens anbefalinger i regioner og kommuner; anbefalinger der lægger vægt på at give de nybagte familier den støtte, som de har brug for”, siger Lillian Bondo.

18. september 2013

Tal fra Statens Serum Institut viser en stigning i antallet af genindlæggelser af nyfødte i deres første levemåned i perioden 2007 til 2012.

I samme periode er der sket en stigning i antallet af nybagte familier, der forlader hospitalet inden for 24 timer, der er definitionen på en ambulant fødsel.

Det er værd at slå koldt vand i blodet og tolke tallene korrekt.

For det første er praksis omkring registrering af henholdsvis genindlæggelser og ambulante henvendelser ikke fuldt sammenlignelige fra før 2010 til efter 2010.

For det andet er indlæggelsestiden for det enkelte barn, der bliver genindlagt, ikke opgjort. Dermed ved vi ikke, om barnet er indlagt få timer eller i en længere periode, hvilket vil være en indikator på, hvor tungtvejende årsagen til indlæggelsen er.

Tallene tyder på, at flertallet af indlæggelserne beror på en usikkerhed om barnets trivsel. Det er værd at lægge mærke til, at der tilsyneladende ikke er en stigning i antallet af genindlæggelser med baggrund i væskemangel.

For det tredje kan stigningen være udtryk for en øget opmærksomhed på det spæde barns trivsel og på familiers usikkerhed overfor at observere barnet.

Sundhedsstyrelsen har udsendt anbefalinger til regioner og kommuner om, hvordan omsorgen for den nybagte familie skal organiseres. Det indebærer, at alle førstegangsfødende, der forlader fødeafdelingen inden 24 timer efter fødslen, skal have besøg af en jordemoder i det første døgn, hvor de er hjemme (flergangsfødende tilbydes telefonisk kontakt eller hjemmebesøg efter behov). Alle tilbydes en konsultation hos en jordemoder i barnets 3. levedøgn (48-72 timer efter fødslen - i hjemmet eller på sygehuset). På 4.- 5. dagen skal familien have besøg af en sundhedsplejerske. Der lægges også op til, at der tilbydes fødsels- og familieforberedelse, der ruster familien bedre til den første tid sammen med den nyfødte. Familien skal desuden kunne komme i kontakt med fødestedet døgnet rundt i de første 7 dage efter fødslen.

Anbefalingerne er i disse måneder ved at blive implementeret i regioner og kommuner og skal være fungerende efter 1. oktober 2013

Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen, mener, at regioner og kommuner med anbefalingerne har et godt og fagligt velfunderet udgangspunkt for at indrette deres tilbud til nybagte familier.

”Tilbuddet er tilrettelagt, så familien har et finmasket sikkerhedsnet spændt ud under sig, hvor opsamling og overvågning af mor og barn efter fødslen, screening, og det lange forløb fremefter er sikret af tværfaglig indsats – og vi har slet ikke set det virke bedst muligt endnu. Men vi ved, at personalet på sygehusenes føde- og barselafdelinger og sundhedsplejen arbejder sammen for at finde de bedste løsninger”, siger Lillian Bondo.

For yderligere oplysninger kontakt Lillian Bondo, formand på Jordemoderforeningen på mobil 23 43 94 33 eller presseansvarlig Anne-Marie Kjeldset på mobil 21 76 64 04.