• Print
  • Bookmark and Share

Bekymrende udvikling for nybagte forældre

14. april 2011

Fælles pressemeddelelse udsendt af Jordemoderforeningen og Dansk Sygeplejeråd i anledning af offentliggørelse af "Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser" udarbejdet af Sundhedsstyrelsen for Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Statusrapporten bygger på indberetninger fra regionerne.Jordemoderforeningen og Dansk Sygeplejeråd er bekymret over, at nybagte forældre stadig oftere bliver ladt i stikken, fordi kommuner og regioner ikke samarbejder godt nok.I en ny statusrapport fra Sundhedsstyrelsen til Folketingets Sundhedsudvalg bliver kommuner og regioner kritiseret for ikke at samarbejde godt nok omkring nybagte forældre, som bliver sendt hurtigt hjem efter fødslen. Formand for Jordemoderforeningen, Lillian Bondo, er bekymret over den manglende omsorg for nyfødte børn og deres forældre. ”Der skal være de nødvendige kontakter med jordemødre, barselafdeling og sundhedsplejersker, og det nytter ikke, at forhandlinger om økonomi til opgaveløsningen hver gang strander på at henvise til midler stillet til rådighed i forrige århundrede,” udtaler Lillian Bondo. Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, er heller ikke tilfreds med situationen for mange nybagte forældre og deres børn. ”Det må ikke være økonomien, der afgør om nyfødte børn og deres forældre får den optimale pleje og omsorg. Der er øget forekomst af underernærede spædbørn formentlig som følge af manglende hjemmebesøg af sundhedsfagligt personale. Regionerne og kommunerne må tænke i sammenhænge og bedre kvalitet frem for ensidig kassetænkning,” siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd. Både Jordemoderforeningen og Dansk Sygeplejeråd peger på, at hvis der ikke med det samme kommer styr på omsorgen og plejen for nybagte forældre og deres børn, så må politikerne på Christiansborg tage ansvar for, at alle nye familier kan regne med et professionelt sundhedsfagligt tilbud. For yderligere oplysninger og udtalelser:
Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen, 23 43 94 33
Anne-Marie Kjeldset, presseansvarlig i Jordemoderforeningen, 21 76 64 04
Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd via pressekoordinator Søren Olufsen, 21 77 43 65.