• Print
  • Bookmark and Share

Presserum

Jordemoderforeningen er en faglig organisation for de ca. 2.900 jordemødre i Danmark. Foreningen varetager både forhandlingen af jordemødres arbejdsvilkår (herunder løn) og fagets fortsatte udvikling.

Politikere

Formandskab
Formand Lis Munk
Næstformand Stina Kruse Skov

Hovedbestyrelse
Mellem kongresserne ledes Jordemoderforeningen af en hovedbestyrelse. Den består af formand, næstformand, formændene fra Jordemoderforeningens kredse, formanden for lederkredsen samt to medlemmer valgt ved urafstemning - i alt 10 hovedbestyrelsesmedlemmer.
Se billeder af hovedbestyrelsen og find deres kontaktoplysninger

Valg
Formand og næstformand er valgt ved urafstemning blandt samtlige medlemmer. Valget gælder en periode på 4 år. Kredsformænd vælges lokalt ved urafstemning i kredsen for en periode af 2 år.

Presseansvarlig

Direktør Iben Konradi Nielsen
Mail: ikn@remove-this.jordemoderforeningen.dk 
Telefon: 46 95 34 02 / 28 73 42 66

Fakta

Fødsler
Der var i 2018 61.273 fødsler i Danmark. 99 % af disse foregik på hospitalet,resten i hjemmet. Der er ca. 2.300 jordemødre til at varetage fødslerne samt andet jordemoderarbejde.

Medlemstal (november 2019)
Medlemmer i alt: 2.942
Af disse er
2.239 aktive
215 passive
488 studerende

 

Løn og arbejdsforhold
Gennemsnitslønnen for en jordemoder i en basisstilling - på baggrund af samtlige regionalt ansatte jordemødres grundlønninger inklusiv faste tillæg (kvalifikations- og funktionstillæg m.v.) og særlig feriegodtgørelse - er pr. 1. august 2018 30.180 kroner månedligt (Det kommunale og Regionale Løndatakontor - www.krl.dk). 

Hertil kommer 13,82 % pension og genetillæg/ulempeydelser, som er betaling for at en stor del af arbejdstiden ligger om aftenen, natten, i weekends og på helligdage.

Inkl. pension er lønnen 34.494.
Inkl. pension og ulempetillæg er lønnen gennemsnitligt 37.576 om måneden. Størstedelen af den del af lønnen, som er ulempeydelser varierer dog lokalt og for den enkelte alt efter i hvilken grad, der afspadseres - altså gives frihed i stedet for løn.