• Print
  • Bookmark and Share

Uddannelsesstrategi

Jordemoderforeningens uddannelsesstrategi er et supplement til den overordnede strategi Jordemødre på fremtidens arbejdsmarked (historisk dokument - se også det gældende dokument).

 Jordemoderforeningens uddannelsesstrategi blev debatteret i et mindre forum af formandskab og uddanne­lsesfaglige, inden det blev forelagt på landskonferencen for kredsbestyrelser i april 2010.

Strategien forholder sig til både grunduddannelsen og til efter- og videreuddannelse.