• Print
  • Bookmark and Share

Svangreomsorg: Jordemoderforeningens bud på de nye udfordringer

Jordemoderforeningen vedtog på sin kongres den 18. november 2002 sit bud på, hvordan de aktuelle problemer i svangreomsorgen bør tackles. Anbefalingerne bygger på principperne bag Sundhedsstyrelsens retningslinjer for svangreomsorg (1998-retningslinjerne) og det danske sundhedsvæsens grundidé om, at sundhedsydelser skal være lige for alle og tilbydes så tæt ved borgerne som muligt.

Læs Svangreomsorgen: Jordemoderforeningens bud på de nye udfordringer