• Print
  • Bookmark and Share

Strateginotat

Strateginotat: Jordemødre på fremtidens arbejdsmarked

Notatet er blevet til på baggrund af Jordemoder­foreningens kongresbeslutning i november 2016 og en medlemsinvolvering rundt omkring i landet. En medlemsinvolvering, hvor med­­lemmer af foreningen på i alt fem workshops har givet deres bud på, hvordan vi kan udvikle faget, så jordemødres potentialer udnyttes bedre — samtidig med at vi sikrer en større status omkring jordemødres arbejde og indsats — og dermed også får en bedre og mere central placering på frem­tidens arbejdsmarked.

Papiret er retningsgivende for Jordemoder­forenin­gens arbejde i de kommende år. Det er en beskrivelse af, hvor der skal ændringer til, og disse ændringer er lagt frem med tentative tidsper­spekti­ver.

Der er tale om et levende papir, som Hovedbestyrelsen retter til, når det er nødvendigt.