• Print
  • Bookmark and Share

Typer af medlemskab

Klik på et af nedenstående medlemskaber for at gå direkte til beskrivelsen af det:

Aktiv medlem
Medlem på Grønland
Dimittend medlem
Arbejdsløs medlem
Barselsorlov uden løn
Autoriseret studerende
Passiv medlem

Aktivt medlemskab er for:

  • Jordemødre med dansk autorisation
  • Jordemoderstuderende i Danmark

Ved skift fra aktiv til passiv:
Indsend passiverklæring (klik her for at hente blanketten som pdf) med almindelig post, da blanketten skal underskrives. 
Erklæringen skal sendes med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal, det vil sige 28/2, 31/5, 31/8 og 30/11, for at ændringen kan få virkning fra næste kvartal.

Ved skift fra passiv til aktiv:
Hvis du genoptager arbejdet som jordemoder, skal du ændre din medlemsstatus til aktiv. Det gør du online.

Ved andre skift:
Se nedenfor under de andre medlemskategorier

Hvis du flytter til Grønland:

Aktive medlemmer skal ved flytning til Grønland give sekretariatet besked, så de kan blive overført til den relevante medlemskategori og kreds.
Det gør du online

Dimittendsats er for:

  • Nyuddannede jordemødre, der går direkte fra en medlemsstatus som studerende til barsel eller anden orlov, kan lade sig registrere som medlemmer på dimittendsats. Et sådant medlemsskab kan maksimalt vare et år efter afsluttet uddannelse. Sådanne medlemmer betaler halvdelen af det til en hver tid gældende kontingent for aktive medlemmer.

Medlemsstatus: Aktiv

Hent blanket
Erklæringen skal sendes med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal, det vil sige 28/2, 31/5, 31/8 og 30/11, for at ændringen kan få virkning fra næste kvartal.

Sats for barselsorlov uden løn er for:

  • Jordemødre, der er i arbejde og på barsel, men får barselsdagpenge under orloven, kan søge om nedsat kontingent. Der kan kun søges om nedsat kontingent i den periode, hvor man får barselsdagpenge. Som udgangspunkt højst to kvartaler.

Medlemsstatus: Aktiv

Hent blanket
Erklæringen skal sendes med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal, det vil sige 28/2, 31/5, 31/8 og 30/11, for at ændringen kan få virkning fra næste kvartal.

Sats for arbejdsløse er for:

  • Arbejdsløse medlemmer kan søge om at få nedsat kontingent. Ved fremsendelse af dokumentation betaler sådanne medlemmer halvdelen af det til enhver tid gældende kontingent for gruppen af aktive autoriserede medlemmer.

Medlemsstatus: Aktiv

Hent blanket
Erklæringen skal sendes med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal, det vil sige 28/2, 31/5, 31/8 og 30/11, for at ændringen kan få virkning fra næste kvartal.

Autoriserede studerende

Hvis du er autoriseret jordemoder og studerende, kan du søge om nedsat kontingent.
Der er to kontingenttyper i denne kategori: Kun SU eller få vagter/indtjening. 
Ved få vagter skal din indtægt inklusiv SU være under dagpengesatsen.

Hent blanket
Erklæringen skal sendes med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal, det vil sige 28/2, 31/5, 31/8 og 30/11, for at ændringen kan få virkning fra næste kvartal.

Passivt medlemskab er for:

  • Jordemødre der er gået på efterløn eller pension
  • Jordemødre der arbejder i udlandet på en udenlandsk kontrakt
  • Jordemødre der overgår til anden beskæftigelse udenfor sundhedsområdet, hvor baggrunden som jordemoder ikke er hel eller delvis forudsætning for ansættelsen

Bemærk: Arbejdsløse, dagpengemodtagere og medlemmer på barselsorlov, der modtager løn og/eller dagpenge, er ikke berettiget til passivt medlemsstatus. Se dog også under Dimittendsats, Sats for arbejdsløse og Sats for barselsorlov uden løn.

Passive medlemmer kan ikke få hjælp af Jordemoderforeningens sekretariat eller af tillidsrepræsentanterne.

Som passiv modtager man stadig Tidsskrift for Jordemødre.

Hent passiverklæring
Erklæringen skal sendes med mindst en måneds varsel til udgangen af et kvartal, det vil sige 28/2, 31/5, 31/8 og 30/11, for at ændringen kan få virkning fra næste kvartal.

Ved skift fra passiv til aktiv:
Hvis du genoptager arbejdet som jordemoder, skal du ændre din medlemsstatus til aktiv. Det gør du online.

Har du spørgsmål ....

Har du spørgsmål om medlemskab og kontingent eller vil du have oplyst dit medlemsnummer kan du kontakte 
Anette Engblom:
Telefon: 46 95 34 09
E-mail: ane@remove-this.jordemoderforeningen.dk