• Print
  • Rss
  • Bookmark and Share

Syddanmarkskredsen

Velkommen til Jordemoderforeningens Syddanmarkskreds

Velkommen til Jordemoderforeningens Syddanmarkskreds

På disse sider finder du oplysninger om Syddanmarkskredsen:


Funktionskatalog

Kredsbestyrelsen har udarbejdet et funktionskatalog over, hvilke stillinger man som jordemoder kan søge i Region Syddanmark.

Se funktionskataloget


Generalforsamling 2017

Tid: Den 25. april 2017 kl. 8.30-13.00

Sted: Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Program:
Kl. 8.30-9.00 Morgenkaffe
Kl. 9.00-11.00 Oplæg ved Mindwork - læs mere om oplægget
Kl. 11.00-12.30 Generalforsamling - se dagsorden 
Kl. 12.30-13.00 Frokost

Frist for indkomne forslag til generalforsamlingen:
Den 18. april 2017 til din tillidsrepræsentant eller til kredsformand Gitte Valeur gittevaleur@remove-this.yahoo.dk

Frist for tilmelding til spisning:
Den 10. april 2017 kl. 15.00 til din tillidsrepræsentant eller til kredsformand Gitte Valeur gittevaleur@remove-this.yahoo.dk 

Læs indkaldelsen


To ekstra repræsentanter til kredsbestyrelsen

Kære kollega

I 2017 skal der som noget nyt vælges to ekstra repræsentanter til kredsbestyrelsen jfr. §9 i Jordemoderforeningens vedtægter. Dette sker på generalforsamlingen i Syddanmarkskredsen den 25. april 2017. De to repræsentanter, der skal vælges, vælges kun i lige år - dog i 2017 vælges ekstraordinært for ét år.

Vi glæder os som tillidsrepræsentanter og kredsbestyrelsesformand til at byde to repræsentanter velkommen og glæder os til det fremtidig samarbejde og er spændte på, hvad det kan bidrage og berige kredsbestyrelsesarbejdet med.

Efter generalforsamlingen den 25. april 2017 vil vi holde et ekstraordinært møde fra kl. 13.30 til kl. 15.30, hvor vi vil konstituere os som kredsbestyrelse. Derudover ønsker vi at tale om forventninger til samarbejde, fordeling af opgaver samt forbrug af timer til arbejdet.

Denne skrivelse sendes til medlemmer af Jordemoderforeningen, som er ansat på sygehusene. Det forventes at ikke hospitalsansatte selv ajourfører sig på Jordemoderforeningens hjemmesiden vedrørende den nye bestyrelsesstruktur.

Vel mødt og med ønsket om et godt valg til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Gitte Valeur - Svendborg Sygehus
Ulla Cordt-Svendsen - Sygehus Sønderjylland
Stine Storm og Lærke Haumann Christoffersen - Sygehus Lillebælt
Lene Møller Andersen - Odense Universitets Hospital
Mette Marie Skov - Jordemoderuddannelsen
Tanja Bakkegaard Pedersen - Sydvestjysk Sygehus