• Print
  • Bookmark and Share

Syddanmarkskredsen

Velkommen til Jordemoderforeningens Syddanmarkskreds

Velkommen til Jordemoderforeningens Syddanmarkskreds

På disse sider finder du oplysninger om Syddanmarkskredsen:


Funktionskatalog

Kredsbestyrelsen har udarbejdet et funktionskatalog over, hvilke stillinger man som jordemoder kan søge i Region Syddanmark.

Se funktionskataloget


Generalforsamling 2018


Tid:
Den 16. april 2018 kl. 8.30 - 13.30

Sted: Kursuscenter Huset, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart

Program:

Kl. 8.30 Morgenbuffet
Kl. 9.00 "TIME FOR CHANGE" - med en lille indsats kan vi skabe et stort udbytte... Læs mere
Kl. 11.00 Generalforsamling *
Kl. 12.30 Frokost

Frist for indkomne forslag til generalforsamling: Den 8. april 2018 til din tillidsrepræsentant eller til kredsformand Gitte Valeur gittevaleur@remove-this.yahoo.dk

Frist for tilmelding til spisning: Den 6. april 2018 til din tillidsrepræsentant eller til kredsformand Gitte Valeur gittevaleur@remove-this.yahoo.dk

* Dagsorden til generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af årsberetning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer (i lige år)
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Valg af kongresdelegerede (foretages kun i kongresår)
  8. Eventuelt