• Print
  • Bookmark and Share

Syddanmarkskredsen

Velkommen til Jordemoderforeningens Syddanmarkskreds

Velkommen til Jordemoderforeningens Syddanmarkskreds

På disse sider finder du oplysninger om Syddanmarkskredsen:


Funktionskatalog

Kredsbestyrelsen har udarbejdet et funktionskatalog over, hvilke stillinger man som jordemoder kan søge i Region Syddanmark.

Se funktionskataloget


Generalforsamling Syddanmark

Tid: Tirsdag den 7. maj 2019 kl. 17-21

Sted: Den Gamle Nationalbank, Jernbanegade 27, 6000 Kolding (Parkering: P-hus Middelfart Sparekasse/Toldbodgade, Parkering Slotssøen, parkering Netto Jernbanegade)

Program: 
17.00-18.30 Generalforsamling * 
18.30-19.15 Aftensmad 
19.15-21.00 Fagligt oplæg ved fysioterapeut og osteopat Jens Gram 
Jens vil holde oplæg om, hvad graviditet og fødsel gør ved kroppen på kort og langt sigt. Hvad sker der i kroppen, og hvorfor ender nogle med store problemer efterfølgende fx efter sectio eller bækkenløsning? Derudover vil han komme ind på behandling og forebyggelse.

Frist for indkomne forslag til generalforsamling: Mandag den 29. april 2019 til din lokale TR eller til kredsformand Gitte Valeur, gittevaleur@ yahoo.dk

Frist for tilmelding til spisning: Mandag den 29. april 2019 2019 til din lokale TR eller til kredsformand Gitte Valeur, gittevaleur@remove-this.yahoo.dk

* Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af årsberetning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer (i lige år) – derfor ikke aktuelt i år
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Valg af kongresdelegerede (foretages kun i kongresår)
  8. Eventuelt

 


Nyhedsbrev

Syddanmarkskredsens bestyrelse udsender fire gange om året et nyhedsbrev til kredsens medlemmer.

Nyhedsbrev nr, 2, februar 2019

Nyhedsbrev nr. 1, oktober 2018