• Print
  • Bookmark and Share

Sjællandskredsen

Velkommen til Jordemoderforeningens Sjællandskreds

På disse sider finder du oplysninger om Sjællandskredsen: 


Generalforsamling Sjællandskredsen

Tid: Onsdag den 24. april 2019 kl. 17.00-21.30

Sted: Møllevej 15, 4140 Borup (DSR Kreds Sjælland)

Program: 
17.00-18.45 Generalforsamling * 
18.45-19.45 Spisning 
19.45-21.30 Medlemsmøde med oplæg ved jordemoder Eva Rydahl

Frist for indkomne forslag til generalforsamling: Den 16. april 2019 kl. 12.00 til lokal TR eller kredsformand Bodil Bjørg Korsgaard bbko@ regionsjaelland.dk

Frist for tilmelding til spisning: Den 16. april 2019 kl. 12 til lokal TR eller kredsformand Bodil Bjørg Korsgaard, bbko@regionsjaelland.dk

* Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af årsberetning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer (i lige år) – derfor ikke aktuelt i år
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Valg af kongresdelegerede (foretages kun i kongresår)
  8. Eventuelt

På disse sider finder du oplysninger om Sjællandskredsen: