• Print
  • Bookmark and Share

Sjællandskredsen

Velkommen til Jordemoderforeningens Sjællandskreds

På disse sider finder du oplysninger om Sjællandskredsen: 


Generalforsamling 2018

Tid: Den 24. april 2018 kl. 17.00-21.30

Sted: Møllevej 15, 4140 Borup​ (DRS, kreds Sjællands kontor)

Program:
Kl. 17.00 Generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af årsberetning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer (i lige år)
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Valg af kongresdelegerede (foretages kun i kongresår)
  8. Eventuelt 

Kl. 19.00 Spisning

Efter spisningen er der medlemsmøde indtil kl. 21.30 (program følger senere)

Frist for indkomne forslag til generalforsamling: Den 16. april 2018 til din tillidsrepræsentant eller til kredsformand Bodil Bjørg Korsgaard på bbko@remove-this.regionsjaelland.dk

Frist for tilmelding til spisning: Den 16. april 2018 til din tillidsrepræsentant eller til kredsformand Bodil Bjørg Korsgaard på bbko@remove-this.regionsjaelland.dk


På disse sider finder du oplysninger om Sjællandskredsen: