• Print
  • Bookmark and Share

Nordjyllandskredsen

På disse sider finder du oplysninger om Nordjyllandskredsen:

Generalforsamling Nordjyllandskredsen

Tid: Tirsdag den 28. maj 2019, kl. 17-21

Sted: UCN, Selma Lagerløfsvej 2, 9220 Aalborg

Program: 
17.00 Generalforsamling * 
18.00 Spisning 
19.00 Oplæg ved Tina Muhl med kaffepause

Frist for indkomne forslag til generalforsamling: Mandag den 20. maj 2019 til kredsformand Line Hundebøl Nielsen, line.hundeboel.nielsen@remove-this.rn.dk

Frist for tilmelding til spisning: Mandag den 20. maj til kredsformand Line Hundebøl Nielsen, line.hundeboel.nielsen@remove-this.rn.dk

* Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af årsberetning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer (i lige år) – derfor ikke aktuelt i år
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Valg af kongresdelegerede (foretages kun i kongresår)
  8. Eventuelt