• Print
  • Bookmark and Share

Nordjyllandskredsen

På disse sider finder du oplysninger om Nordjyllandskredsen:

Generalforsamling

Tid: Tirsdag den 22. maj 2018 kl. 17.00

Sted: UCN, Selma Lagerløfs Vej 2, 9220 Aalborg Øst

Program:
Kl. 17.00 Generalforsamling *

Kl. 18.00 Spisning

Kl. 18.45 Oplæg ved forfatter Hanne Dam, der er aktuel med bogen "Giv kvinderne fødslen tilbage"

Kl. 20.45 Kaffe og kage

Frist for forslag til generalforsamling: Den 14. maj 2018 til din tillidsrepræsentant eller til kredsformand Line Hundebøl Nielsen line.hundeboel.nielsen@remove-this.rn.dk

Frist for tilmelding til spisning: 15. maj 2018 til kredsformand Line Hundebøl Nielsen line.hundeboel.nielsen@remove-this.rn.dk

* Dagsorden til generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af årsberetning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer (i lige år)
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Valg af kongresdelegerede (foretages kun i kongresår)
  8. Eventuelt