• Print
  • Bookmark and Share

Midtjyllandskredsen

Velkommen til Jordemoderforeningens Midtjyllandskreds

På disse sider finder du oplysninger om Midtjyllandskredsen:


Generalforsamling Midtjyllandskredsen

Tid: Onsdag den 15. maj 2019 kl. 17-21

Sted: Hotel Himmelbjerget, Himmelbjergvej 20, 8680 Ry

Program: 
16.00-17.00 Vi bestiger Himmelbjerget sammen 
17.00-18.00Generalforsamling * 
18.00-19.00 Spisning 
19.00-20.30 Oplæg ved sundhedsinnovator Peter Thybo, “Helbred er, hvordan du har det, sundhed er, hvordan du tar det” 
20.30-21.00 Afslutning og snak

Frist for indkomne forslag til generalforsamling: Tirsdag den 7. maj 2019 til kredsformand Tanja Lyth, tanjlyth@remove-this.rm.dk

Frist for tilmelding til spisning: Tirsdag den 7. maj til kredsformand Tanja Lyth, tanjlyth@remove-this.rm.dk

 

* Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af årsberetning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer (i lige år) – derfor ikke aktuelt i år
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Valg af kongresdelegerede (foretages kun i kongresår)
  8. Eventuelt

 

På disse sider finder du oplysninger om Midtjyllandskredsen: