• Print
  • Bookmark and Share

Midtjyllandskredsen

Velkommen til Jordemoderforeningens Midtjyllandskreds

På disse sider finder du oplysninger om Midtjyllandskredsen:


Generalforsamling 2018

Tid: Tirsdag den 8. maj 2018 kl. 17.00-21.00

Sted: Hotel Himmelbjerget, Himmelbjergvej 20, 8680 Ry

Program:
Kl. 16.00 Vi bestiger Himmelbjerget sammen

Kl. 17.00 Generalforsamling 

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af årsberetning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer (i lige år)
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Valg af kongresdelegerede (foretages kun i kongresår)
  8. Eventuelt

Kl. 18.00 Spisning

Kl. 19.00 Oplæg og debat v/ Hanne Dam forfatter af debatbogen "Giv kvinderne fødslen tilbage"

Kl. 21.00 Tak for i dag

Frist for indkomne forslag til generalforsamling: Den 30. april 2018 til din tillidsrepræsentant eller til kredsformand Tanja Lyth på tanjlyth@remove-this.rm.dk

Frist for tilmelding til spisning: Den 1. maj2018 til din tillidsrepræsentant eller til kredsformand Tanja Lyth på tanjlyth@remove-this.rm.dk 


På disse sider finder du oplysninger om Midtjyllandskredsen: