• Print
  • Bookmark and Share

Lederkredsen

Velkommen til Jordemoderforeningens Lederkreds

På disse sider finder du oplysninger om Lederkredsen:

Generalforsamling Lederkredsen

Tid: Onsdag den 15. maj 2019, k. 10-15

Sted: Jordemoderforeningen, lokale 1201, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K

Program: 
10.00-12.30 Sundhedsreformen belyst fra forskellige perspektiver. 
Der vil være forskellige oplæg ude fra med fokus på sundhedsreformen. Visioner, nye muligheder eller? 
12.30-13.30 
Frokost 
13.30-15.00 Generalforsamling *

Frist for indkomne forslag til generalforsamling: Torsdag den 7. maj 2019 til kredsformand Anette Lund Frederiksen, Anette.Frederiksen@ rsyd.dk

Frist for tilmelding til spisning: Torsdag den 7. maj 2019 på jordemoderforeningen.nemtilmeld. dk/111/

* Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af årsberetning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer (i lige år) - derfor ikke aktuelt i år
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Valg af kongresdelegerede (foretages kun i kongresår)
  8. Eventuelt

 


Velkommen i Lederkredsen

Er du ny leder?
Så læs pjecen Velkommen i Lederkredsen


Lønforhandling for ledere

Læs mere om lønforhandling for ledere


Væksthus for ledelse

Væksthus for ledelse er en hjemmeside for ledere. Siden er lavet af KL, KTO, Danske Regioner og Sundhedskartellet og skal skabe et forum for drøftelse af fremtidens arbejdsplads og arbejdsformer. Ønsket er at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommunerne og regionerne.
Gå til Væksthus for Ledelses hjemmeside


Personaleweb

På personaleweb.dk finder du nyheder, artikler og værktøjer, som giver dig ny viden og inspiration, når du skal beskæftige dig med for eksempel innovation, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø eller medindflydelse i samarbejdet mellem ledere og medarbejdere på din arbejdsplads.
Personaleweb giver dig også en række case-historier, hvor du kan lade dig inspirere af andre ledere og medarbejderes fælles erfaringer og resultater på arbejdspladserne.
Gå til Personaleweb


Jordemoderydelser kodes

Fra 1. januar 2012 indføres der registrering af jordemoderydelser i ambulant regi. For at registreringen kan give et retvisende billede og dermed en fair økonomisk afregning, er det vigtigt, at alle jordemoderkontakter mv. registreres korrekt.
Læs mere

På disse sider finder du oplysninger om Lederkredsen: