• Print
  • Bookmark and Share

Lederkredsen

Velkommen til Jordemoderforeningens Lederkreds

På disse sider finder du oplysninger om Lederkredsen:

Generalforsamling 2018

Tid: Torsdag den 12. april 2018 kl. 9.00-16.00

Sted: Kursuscenter Huset, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Program:
Kl. 9.00 Kaffe og velkommen

Kl. 10.00 Kvindeligt lederskab - med fokus på pausens kraft og neuroaffektiv ledelse v/ farmaceut, ph.d. Birgit Toft

Kl. 12.30 Frokost og networking

Kl. 14.00 Generalforsamling 

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af årsberetning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer - På valg er: Signe Hjuler Dueholm, Trine Lind, Misan Stehouwer, Karin Hammer Jakobsen
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Valg af kongresdelegerede
  8. Eventuelt

 Kl. 15.00 Orientering v/ Lillian Bondo og Jan Helmer

Kl. 16.00 Tak for i dag

Frist for indkomne forslag til generalforsamling: Den 4. april 2018 til kredsformand Anette Frederiksen anette.frederiksen@remove-this.rsyd.dk

Frist for tilmelding til spisning: Den 28. marts 2018 på https://jordemoderforeningen.nemtilmeld.dk/76/


Velkommen i Lederkredsen

Er du ny leder?
Så læs pjecen Velkommen i Lederkredsen


Lønforhandling for ledere

Læs mere om lønforhandling for ledere


Væksthus for ledelse

Væksthus for ledelse er en hjemmeside for ledere. Siden er lavet af KL, KTO, Danske Regioner og Sundhedskartellet og skal skabe et forum for drøftelse af fremtidens arbejdsplads og arbejdsformer. Ønsket er at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommunerne og regionerne.
Gå til Væksthus for Ledelses hjemmeside


Personaleweb

På personaleweb.dk finder du nyheder, artikler og værktøjer, som giver dig ny viden og inspiration, når du skal beskæftige dig med for eksempel innovation, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø eller medindflydelse i samarbejdet mellem ledere og medarbejdere på din arbejdsplads.
Personaleweb giver dig også en række case-historier, hvor du kan lade dig inspirere af andre ledere og medarbejderes fælles erfaringer og resultater på arbejdspladserne.
Gå til Personaleweb


Jordemoderydelser kodes

Fra 1. januar 2012 indføres der registrering af jordemoderydelser i ambulant regi. For at registreringen kan give et retvisende billede og dermed en fair økonomisk afregning, er det vigtigt, at alle jordemoderkontakter mv. registreres korrekt.
Læs mere

På disse sider finder du oplysninger om Lederkredsen: