• Print
 • Rss
 • Bookmark and Share

Lederkredsen

Velkommen til Jordemoderforeningens Lederkreds

På disse sider finder du oplysninger om Lederkredsen:

Velkommen i Lederkredsen

Er du ny leder?
Så læs pjecen Velkommen i Lederkredsen


Generalforsamling 2017

Tid: Den 25. april 2017

Sted: Remisen, Godsbanen, Skovsgårdsgade 3, Århus C

Program:
Kl. 9.30-11.30: Oplæg ved Rasmus Willig, socialforsker fra RUC. Herunder servering af kaffe/the m.m.

Kl. 11.30-13.00: Frokost og networking

Kl. 13.00-15.00: Generalforsamling

 1. Valg af dirigent
 2. Forslag vedr. vedtægtsændring v/formand
 3. Aflæggelse af årsberetning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
 5. Indkomne forslag:
  Drøftelse og beslutning: Mentorordning – er det fortsat relevant? Evt. nedsættelse af ad hoc gruppe til revidering af ordning.
  Drøftelse af forslag om niveau-2 ledere skal indgå i formaliserede netværk.
 6. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer:
  Lisbet Hammer er på valg, modtager ikke genvalg
  Marianne Brandstrup er på valg, modtager gerne genvalg
  Valg af 2 nye jf. vedtægtsændringer, vælges hhv. for et og to år.
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Evt.

Frist for forslag til generalforsamlingen: Den 28. marts 2017 til kredsformand Anette Frederiksen, Anette.Frederiksen@remove-this.rsyd.dk

Frist for tilmelding til spisning: Den 17. april 2017 kl. 9.00 på www.jordemoderforeningen.nemtilmeld.dk/46/  


Lønforhandling for ledere

Læs mere om lønforhandling for ledere


Væksthus for ledelse

Væksthus for ledelse er en hjemmeside for ledere. Siden er lavet af KL, KTO, Danske Regioner og Sundhedskartellet og skal skabe et forum for drøftelse af fremtidens arbejdsplads og arbejdsformer. Ønsket er at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommunerne og regionerne.
Gå til Væksthus for Ledelses hjemmeside


Personaleweb

På personaleweb.dk finder du nyheder, artikler og værktøjer, som giver dig ny viden og inspiration, når du skal beskæftige dig med for eksempel innovation, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø eller medindflydelse i samarbejdet mellem ledere og medarbejdere på din arbejdsplads.
Personaleweb giver dig også en række case-historier, hvor du kan lade dig inspirere af andre ledere og medarbejderes fælles erfaringer og resultater på arbejdspladserne.
Gå til Personaleweb


Jordemoderydelser kodes

Fra 1. januar 2012 indføres der registrering af jordemoderydelser i ambulant regi. For at registreringen kan give et retvisende billede og dermed en fair økonomisk afregning, er det vigtigt, at alle jordemoderkontakter mv. registreres korrekt.
Læs mere

På disse sider finder du oplysninger om Lederkredsen: