• Print
  • Bookmark and Share

Lederkredsen

Velkommen til Jordemoderforeningens Lederkreds

På disse sider finder du oplysninger om Lederkredsen:

Velkommen i Lederkredsen

Er du ny leder?
Så læs pjecen Velkommen i Lederkredsen


Lønforhandling for ledere

Læs mere om lønforhandling for ledere


Regionalt møde om OK18

Overenskomsterne for jordemødre og jordemoderledere i regionerne skal fornyes.

Derfor inviterer Jordemoderforeningen til regionalt medlemsmøde, hvor Landsformand Lillian Bondo, den lokale kredsbestyrelsen og forhandlingsleder Lene Maigaard vil orientere om den kommende proces og lægge op til en diskussion af, hvilke prioriteringer vi skal gøre i vores krav til arbejdsgiverne, og hvad vi kan forvente den anden vej fra.

Kom og stil dine spørgsmål og få indblik i OK18
Kom og deltag i debatten og giv forhandlerne gode input til det videre forløb:

  • Hvad er lige nu vigtigst for jordmødrenes løn- og ansættelsesvilkår?
  • Hvordan skal vi prioritere de midler, der er?
  • Hvad skal vi forvente af de kommende forhandlinger?

Som leder deltager du på de lokale kredsmøder, som holdes her:

17. august 2017 - Nordjylland

21. august 2017 - Hovedstaden

22. august 2017 - Syddanmark

28. august 2017 - Sjælland

30. august 2017 - Midtjylland


Væksthus for ledelse

Væksthus for ledelse er en hjemmeside for ledere. Siden er lavet af KL, KTO, Danske Regioner og Sundhedskartellet og skal skabe et forum for drøftelse af fremtidens arbejdsplads og arbejdsformer. Ønsket er at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommunerne og regionerne.
Gå til Væksthus for Ledelses hjemmeside


Personaleweb

På personaleweb.dk finder du nyheder, artikler og værktøjer, som giver dig ny viden og inspiration, når du skal beskæftige dig med for eksempel innovation, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø eller medindflydelse i samarbejdet mellem ledere og medarbejdere på din arbejdsplads.
Personaleweb giver dig også en række case-historier, hvor du kan lade dig inspirere af andre ledere og medarbejderes fælles erfaringer og resultater på arbejdspladserne.
Gå til Personaleweb


Jordemoderydelser kodes

Fra 1. januar 2012 indføres der registrering af jordemoderydelser i ambulant regi. For at registreringen kan give et retvisende billede og dermed en fair økonomisk afregning, er det vigtigt, at alle jordemoderkontakter mv. registreres korrekt.
Læs mere

På disse sider finder du oplysninger om Lederkredsen: