• Print
  • Bookmark and Share

Hovedstadskredsen

Velkommen til Jordemoderforeningens Hovedstadskreds

På disse sider finder du oplysninger om Hovedstadskredsen:


Medlemsmøde i Hovedstadskredsen

Velkommen til medlemsmøde i Hovedstadskredsen

Tid: Den 6. januar 2020 kl. 17-19

Sted: Jordemoderforeningen, Sankt Annæ Plads 30, København

Emne for mødet:
Situationen i Region Hovedstaden, Hvad er gjort indtil nu?Status, og det fremtidige arbejde

Oplæg og diskussion.

Kredsformand Birgit Plough: Hovedstadskredsen arbejde indtil nu.

Jordemoderforeningens landsformand Lis Munk: Samarbejde og roller i Jordemoderforeningen.

Sammen vil vi diskutere situationen og mulige løsninger for at kvalificere og give input til:

  • de fremtidige politiske møder
  • de fremtidige samtaler med de lokale ledelser
  • arbejdet for et godt arbejdsmiljø, med AMIR, TR og ledelse

 På grund af forplejningen er tilmelding nødvendig - klik her