• Print
  • Bookmark and Share

Hovedstadskredsen

Velkommen til Jordemoderforeningens Hovedstadskreds

På disse sider finder du oplysninger om Hovedstadskredsen:


Generalforsamling Hovedstadskredsen

Tid: Tirsdag den 14. maj 2019 kl. 16-20.30

Sted: Lysthuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

Program: 
16.00 Generalforsamling * 
19.00 Festligt indslag hvis tiden tillader det 
19.30 Spisning

Frist for indkomne forslag til generalforsamling: Mandag den 6. maj 2019 til kredsformand Birgit Plough, bipl@remove-this.youmail.dk

Frist for tilmelding til spisning: Mandag den 29. april 2019 til kredsformand Birgit Plough, bipl@remove-this. youmail.dk 

* Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Aflæggelse af årsberetning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer (i lige år) – derfor ikke aktuelt i år
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Valg af kongresdelegerede (foretages kun i kongresår)
  8. Eventuelt

 


1. maj arrangement i København

Jordemoderforeningens Hovedstadskreds er medarrangør af dette 1. maj arrangement

Sted: Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden, Frederiksborggade 15, 4., 1360 København K  (lige ved Nørreport st.)

Vi samles om morgenbord, taler og musik

Programmet:

Kl. 8.30: Dørene åbner

Kl. 9.00: Vi serverer "Bitter og Brød" for dig og dine gæster

Kl. 9.10: Velkomst ved Hanne Krogh, kredsnæstformand i DSRKreds Hovedstaden

Kl. 9.30: Sisse Marie Welling, sundhedsborgmester i København (F)

Kl. 10.15: Pernille Skipper, medlem af Folketinget (Ø)

Kl. 11.00: Sophie Hæstorp Andersen, formand Region Hovedstaden (A)

Kl. 11.40: Afslutning ved Vibeke Westh, kredsformand i DSR Kreds Hovedstaden

Kl. 12.00: Afgang mod Fælledparken1. MAJ 2019

Se plakat

På disse sider finder du oplysninger om Hovedstadskredsen: