• Print
  • Bookmark and Share

Hovedstadskredsen

Velkommen til Jordemoderforeningens Hovedstadskreds

På disse sider finder du oplysninger om Hovedstadskredsen:


Generalforsamling

Kredsen i Region Hovedstaden inviterer til Generalforsamling

Torsdag d. 24.05.18, kl. 16.00 - 20.30


Featurering Olivia Svane Christiansen, jordemoder i Medicin sans Frontières - MSF
 

STED:
Herlev Medborgerhus, Herlevgårdvej 18-20, 2730 Herlev

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formand Birgit Plough aflægger årsberetning
  4. Indkomne forslag*
  5. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer**
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Valg af kongresdelegerede
  8. Eventuelt

I forlængelse af generalforsamling fortæller jordemoder Olivia Svane Christensen om sin udstationering i Sydsudan med Læger uden Grænser - en rigtig spændende gyser fra det virkelige liv.

*Vi gør opmæksom på, at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsende til kredsbestyrelsens formand Birgit Plough senest 8 dage før generalforsamlingen. Deadline for indsendelsen er 16.05.18

**I henhold til kongresbeslutning for at sikre alle repræsentation i kredsbestyrelserne, skal der vælges to repræsentanter, der ikke samtidigt er tillidsrepræsentant. Disse skal vælges i lige år for to år ad gangen jvf. § 9 i Jordemoderforeningens vedtægter.

Vi afslutter generalforsamlingen med en let middag og et glas vin. Af hensyn til dette arrangement bedes I tilmelde hos kredsformand Birgit Plough på Bipl@remove-this.youmail.dk

SU senest tilmeldingsfrist: d. 10.05.2018

De bedste hilsner med håb om at vi ses
Kredsformand, Birgit Plough