• Print
  • Bookmark and Share

Hovedstadskredsen

Velkommen til Jordemoderforeningens Hovedstadskreds

På disse sider finder du oplysninger om Hovedstadskredsen:


Regionalt møde om OK18

Overenskomsterne for jordemødre og jordemoderledere i regionerne skal fornyes.

Derfor inviterer Jordemoderforeningen til regionalt medlemsmøde, hvor Landsformand Lillian Bondo, kredsbestyrelsen og forhandlingsleder Lene Maigaard vil orientere om den kommende proces og lægge op til en diskussion af, hvilke prioriteringer vi skal gøre i vores krav til arbejdsgiverne, og hvad vi kan forvente den anden vej fra.

Kom og stil dine spørgsmål og få indblik i OK18
Kom og deltag i debatten og giv forhandlerne gode input til det videre forløb:

  • Hvad er lige nu vigtigst for jordmødrenes løn- og ansættelsesvilkår?
  • Hvordan skal vi prioritere de midler, der er?
  • Hvad skal vi forvente af de kommende forhandlinger?

Tid: Mandag den 21. august 2017 kl. 12.00-14.00

Sted: Jordemdoerforeningen, Sankt Annæ Plads 30, København, lokale 2163 og 2172

Tilmeldning: På grund af forplejningen skal du tilmelde dig til kredsformand Birgit Plough senest den 17/8 på bipl@remove-this.youmail.dk