• Print
  • Bookmark and Share

Grønlandskredsen


Hvis du arbejder på Grønland i en kortere eller længere periode, skal du huske at give sekretariatet besked om det. 

Du gør det på via dette link


Formandsvalg i Grønland

Hvem skal repræsentere jordemødrenes interesser og tegne Ernisussiortuunerit Kattuffiat i offentligheden i de kommende år?
Det kan du nu være med til at stemme om. 

Der er to kandidater:

Alle der er registreret i Grønlandskredsen i perioden 30. september til 20. oktober kan stemme. 

Stemmemateriale sendes ud den 25. september 2019

Hvis du ikke har modtaget materialet, skal du kontakte kommunikationsmedarbejder Jette PoderFormand

Kontakt formand Rikke Louise Kuhn
c/o Paarisa
Box 1001
3900 Nuuk
Tlf., privat: 00299 321408
Tlf., arb.: 00299 344874
Mobil: 00299 583071
E-mail: rikke@remove-this.kuhnjensen.dk 


Løn- og ansættelsesforhold

Læs mere om de specielle grønlandske løn- og ansættelsesvilkår