• Print
  • Rss
  • Bookmark and Share

Kredse

Jordemoderforeningen har en lederkreds og fem regionale kredse.

Kredsbestyrelserne er sammensat af de valgte tillidsrepræsentanter fra arbejdsstederne i kredsen/regionen samt en formand, der vælges ved urafstemning af og blandt kredsens medlemmer.

Lederkredsens medlemmer vælges blandt lederkredsens medlemmer.

På kredsenes sider kan du se, hvem der sidder i kredsbestyrelserne, arrangementkalender og andet. Klik på den ønskede kreds i menuen.


Generalforsamling i kredsene 2016

Klik her for at se en liste over generalforsamlingerne. 

Du kan også klikke ind på den kreds, som du er interesseret i. 

Grønland

Kontakt formand Rikke Louise Kuhn
c/o Paarisa
Box 1001
3900 Nuuk
Tlf., privat: 00299 321408
Tlf., arb.: 00299 344874
Mobil: 00299 583071
E-mail: rikke@remove-this.kuhnjensen.dk 

Læs mere om de speicelle grønlandske løn- og ansættelsesvilkår

Fakta om kredsene

Kredsbestyrelser skal som minimum bestå af fire personer. Hvis det samlede antal tillids- repræsentanter i kredsen er under fire, indtræder TR-suppleanterne i bestyrelsen eller der vælges medlemmer på generalforsamlingen.
I kredse hvor der ligger en jordemoderuddannelse (Nordjyllands, Syddanmarks og Hovedstadens kredse) er jordemoderstuderende berettiget til en plads i bestyrelsen. Jordemoderstuderende kan ikke vælges som kredsformand.