• Print
 • Bookmark and Share

Kongres 2018

Kongressen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender, for så vidt at de ikke bringes til urafstemning.

Jordemoderforeningen holder ordinær kongres den 5. november 2018 med denne dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Godkendelse af kongressens forretningsorden
 • Valg af to referenter
 • Valg af stemmetællere
 • Aflæggelse af hovedbestyrelsens beretning
 • Forelæggelse og godkendelse af regnskab
 • Indkomne forslag og fremtidigt virke
 • Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder kontingent
 • Valg at statsautoriseret revisor
 • Valg af kritisk revisor
 • Eventuelt

Hovedbestyrelsens beretning

Beretningen dækker perioden juni 2016 til juni 2018.
Læs beretningen


Deltager på kongressen

Kongressen består hovedsageligt af delegerede, som har stemmeret på kongressen. Men det er også muligt at deltage, selvom du ikke er valgt som delegeret. 

Du kan nemlig tilmelde dig som tilhører. Læs her hvordan


Beretning

Hovedbestyrelsens beretning skal diskuteres på kongressen

Læs beretningen